31. nap – Generációk

Amikor a generációkról gondolkodunk a Szentírásban, akkor ezzel a szóösszetétellel fejezhetjük ki leghűségesebben a tartalmi üzenetet: „nemzedékről nemzedékre”. Isten szemléletmódja generációkon átívelő, terveit több generációra építi! „…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.” (Lk 1,50) Fontos átvenni ezt a mennyei szemléletmódot, mert ennek fényében sok mindent másképp teszünk és döntünk! Minden generáció kap lehetőséget, mert az Örökkévaló viszonyulása nem változik velük kapcsolatban! Ő minden nemzedékhez irgalommal, szeretettel, hűséggel viszonyul!

Fontos, hogy ezt megértsük, és tudatosan gondolkodjunk és építkezzünk, mert minden jelentősebb döntésünk több generációt érint. S ez a megállapítás minden szinten, minden területen érvényes: családi és gyülekezeti szinten, társadalom-közösségi dolgokban, munkánkban, szolgálatunkban egyaránt.

Bibliai példák sokasága bizonyítja, hogy Isten legnagyobb választott emberei nemcsak saját nemzedékükre voltak hatással, hanem az Istennek kedves „mederbe” terelték a következő generációkat is! Mindenkinek van küldetése, szolgálata a saját és az elkövetkező generációval kapcsolatban is, legfőképpen átadni mindazt, amit az előző nemzedék átélt, megtapasztalt! Minden generáció felelőssége a tanítás, a továbbadás, minden szinten! Az átadás minősége meghatározza a következő generáció minőségét, Istenhez való viszonyát!

Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek!” (Jóel 1,3) Hatással lenni a következő nemzedékre ezt jelenti: átadni mindazt, amit megértettünk Isten Igéjéből, és azokat a tapasztalatokat, melyeket megszereztünk az életutunk alatt.

Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (Zsolt 78,6-7) Beszéljük el a bizonyságainkat, hogy Isten mit cselekedett velünk! Fontos megtanítani a következő generációnak, hogy Istenbe vessék bizalmukat! Különösen a jelenlegi világjárványban ezek a szavak hangsúlyosabb jelentőséggel bírnak! Vegyük nagyon komolyan küldetésünket!

(Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor meditációja)