Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. szeptember 24.

ISTEN ORSZÁGÁBAN NINCSENEK KEDVENCEK
Igehirdetés: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 10,34–35
„Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25:6
3. Keresztelés
4. Főének: 105:1–3
5. Bűnvallás és kegyelemhirdetés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: ApCsel 10,1–35
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 157:4
10. Igehirdetés: ApCsel 10,34–35 Oláh István lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 206:4
14. Új gyülekezeti tagok köszöntése Juhász László gondnok
15. Hirdetések
16. Záróének: 135:1,5,8

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek
Ma Bálega Máté, Gál Kinga Jamina, Horsai Lilla Anna, Jóga Alex, Kiss Dávid Tivadar, Póser Kristóf és Radócz Eszter részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Porubszki Dénes és Jilling Krisztina
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

HIRDETÉSEK
1. Szeptember 22-én, 50 éve kérték házasságukra Isten áldását Kerekes Imre és Kerekes Imréné (Tóth Margit) gyülekezünk tagjai.
2. Szeptember 29 és október 1. között Evangelizációs alkalmakat tartunk itt a Nagytemplomban, melyen Hajdú Zoltán Levente a Magyar Református Egyház Missziói Szolgálatának szakmai vezetője, szóládi lelkipásztor szolgál. Az evangelizáció első alkalma után az Imateremben Kevesda Szilvia misszionárius előadása lesz hallható.
3. Október 5-én Piros Ildikó érkezik a Művészeti Szalonunkba. A Kossuth-díjas művésznő Szabó Magda estjére jegyeket a jegypénztárban vagy a jegy.hu-n vásárolhatnak.
4. Október 13-án (pénteken) 18 órakor a dél-koreai testvéregyházunk kórusa ad koncertet.
5. Október 16-án (hétfőn) 19 órakor Szulák Andrea nagykoncertet ad nálunk, jegyek a jegypénztárban vagy a jegy.hu-n vásárolhatók.
6. 2023. október 25-én (szerdán) 18 órakor a Lelkész Hivatalban indul a gyászfeldolgozó
4. csoportja. Erre az alkalomra lehet még jelentkezni személyesen a fent említett időpontban vagy gyaszfeldolgozodz@gmail.com email címen, illetve a 06-30-690-56-44 telefonszámon.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 13. életévet betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban szeptember 29-ig.
8. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
9. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Oláh István 10:00: Hajdú Zoltán Levente 18:00: Pálfi Karolina