Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. október 8.

A NÉP SZAVA ISTEN SZAVA?
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: 4Móz 16,5; Jn 14,6
„majd így szólt Kórahhoz és egész csoportjához: Majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott.”
„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Pálfi Karolina exmisszus
2. Fennálló ének: 25:2
3. Főének: 157:1,4,7–9
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 4Móz 16,1–15
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 203:1,4
8. Igehirdetés: 4Móz 16,5; Jn 14,6 Beszterczey András lelkipásztor
9. Zenei elcsendesedés
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 662:3
12. Úrvacsora, Ágenda (757-761)
13. Áldás Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
14. Hirdetések
15. Záróének: 201:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Szilágyi Imre 71 évet élt és Dr. Nemessályi Zsolt 78 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Eszenyi Józsefné (Hajdú Mária) emlékét hirdette, istentisztelet után Prof. Dr. Furka István halálának 2. évfordulója alkalmából fog megszólalni, valamint Papp Erzsébet és Tiba Erzsébet emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Furka Andrea és családja ajánlotta fel.
2. Október 13-án (pénteken) 18 órakor a dél-koreai testvéregyházunk kórusa ad koncertet.
3. Október 16-án (hétfőn) 19 órakor Szulák Andrea nagykoncertet ad nálunk, jegyek a jegypénztárban vagy a jegy.hu-n vásárolhatók.
4. Október 19-én (csütörtökön) 19 órára várjuk a Karakter Kávézóba (Nagytemplom mögött) borkóstoló esténkre. Jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban kaphatók.
5. Október 25-én (szerdán) 18 órakor a Lelkész Hivatalban indul a gyászfeldolgozó
4. csoportja. Erre az alkalomra lehet még jelentkezni személyesen a fent említett időpontban vagy gyaszfeldolgozodz@gmail.com email címen, illetve a 06-30-690-56-44 telefonszámon.
6. November 8-án (szerdán) 17 órakor kezdődik a felnőtt konfirmáció felkészítő, melyre jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
7. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
8. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
9. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Molnár Szabolcs 10:00: Dr. Fekete Károly 18:00: Dancsó Zoltán