Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. október 1.

TÉNYLEG CSODÁKAT BÍZ RÁNK ISTEN?
Igehirdető: Hajdú Zoltán Levente

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 5,12–16
„Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon-csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 802:1–3
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 763:1–5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 105:1–5
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 725:1–3
9. Igehirdetés: ApCsel 5,12–16 Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor
MRE Missziói Szolgálat szolgálatvezető főigazgatója
10. Neonhal zenekar éneke
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. Záróének: 831:1–3

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Szűcs József 81 évet élt testvérünket, aki 18 évig volt templomunk gondnoka.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Németh Endre, Török Tibor és felesége emlékét hirdette, istentisztelet után Szűcs József emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Istentisztelet után megnyitjuk Dr. Molnárné Ötvös Tünde művésztanár ÉLETKÖR-ÉVKÖR című tárlatát a Kálvin János Galériában.
2. Ma 18 órától Zenés Áhítat lesz itt a Nagytemplomban, melyen Szilágyi Gyula fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
3. Október 13-án (pénteken) 18 órakor a dél-koreai testvéregyházunk kórusa ad koncertet.
4. Október 16-án (hétfőn) 19 órakor Szulák Andrea nagykoncertet ad nálunk, jegyek a jegypénztárban vagy a jegy.hu-n vásárolhatók.
5. Október 19-én (csütörtökön) 19 órára várjuk a Karakter Kávézóba (Nagytemplom mögött) borkóstoló esténkre. Jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban kaphatók.
6. 2023. október 25-én (szerdán) 18 órakor a Lelkész Hivatalban indul a gyászfeldolgozó
4. csoportja. Erre az alkalomra lehet még jelentkezni személyesen a fent említett időpontban vagy gyaszfeldolgozodz@gmail.com email címen, illetve a 06-30-690-56-44 telefonszámon.
7. Október 6-ig várjuk a 7-8. évfolyamos fiatalok jelentkezését a konfirmációs felkészítőre. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 7-8. évfolyamos gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalunkban. (Piac utca 4-6.)
8. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
9. November 8-án (szerdán) 17 órakor kezdődik a felnőtt konfirmáció felkészítő, melyre jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
10. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Pálfi Karolina 10:00: Beszterczey András (úrvacsora) 18:00: Molnár Szabolcs