Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. október 15.

NÉZZ FEL ÉS ÉLNI FOGSZ!
Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Az igehirdetés alapigéje: 4Móz 21,4–9
„Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt! Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izráelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 502:1,6
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 444:1–7
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jn 3,14-21 Szöllősi László gyülekezeti tag
7. Imádság Fejér Mónika ellátott
8. Igehirdetés előtti ének: 243:1
9. Igehirdetés: 4Móz 21,4-9 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 302:1
13. Presbiterjelöltek bemutatása Horsai Ede presbiter választói bizottság elnöke
14. Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjének beszámolója
Simon Judit szakmai egység vezetője
15. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
16. Záróének: 449:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dékán Elek 80 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Szabó Barnabás volt bólyi lakos halálának 25. évfordulóját hirdette, istentisztelet után Dékán Elek és Berényi József volt református lelkipásztor, valamint az izraeli támadások áldozatai emlékét fogja hirdetni,
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. November 12-én a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleteken választjuk meg a következő ciklusra gyülekezetünk presbitériumát. Kérjük a testvéreket vegyenek részt a választói közgyűlésen!
2. Október 25-én (szerdán) 18 órakor a Lelkészi Hivatalban indul a gyászfeldolgozó
4. csoportja. Erre az alkalomra lehet még jelentkezni személyesen a fent említett időpontban vagy gyaszfeldolgozodz@gmail.com email címen, illetve a 06-30-690-56-44 telefonszámon.
3. November 8-án (szerdán) 17 órakor kezdődik a felnőtt konfirmáció felkészítő, melyre jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.
4. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
5. Holnap 19 órakor Szulák Andrea nagykoncertet ad nálunk, jegyek istentisztelet után a jegypénztárban vagy a jegy.hu-n vásárolhatók.
6. Október 19-én (csütörtökön) 19 órára várjuk a Karakter Kávézóba (Nagytemplom mögött) borkóstoló esténkre. Jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban kaphatók.
7. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
8. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Oláh István 10:00: Beszterczey András 18:00: Szász Anna Boglárka