Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. október 22.

NEM SOKASÁG, HANEM LÉLEK…
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: Lk 13,20–21
„Majd ismét szólt: Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 84:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 157:1–5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 4Móz 26,1-4;51-56
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 226:3
9. Igehirdetés: Lk 13,20–21 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 541:1
13. Hirdetések
14. Himnusz
15. Záróének: 825:1–4

Orgonál: László Lóránt

Istentisztelet után szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az
Üvegpiramisban létrehozott kiállítás átadójára.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Varga Ferenc 68 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang ma délután Tamus Antalné (Kovács Irma) születésének 100. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Megjelent a Közösség c. magazin legújabb száma, ami a kijáratnál átvehető.
2. November 12-én a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleteken választjuk meg a következő ciklusra gyülekezetünk presbitériumát. Kérjük a testvéreket vegyenek részt a választói közgyűlésen!
3. Október 25-én (szerdán) 18 órakor a Lelkészi Hivatalban indul a gyászfeldolgozó
4. csoportja. Erre az alkalomra lehet még jelentkezni személyesen a fent említett időpontban vagy gyaszfeldolgozodz@gmail.com email címen, illetve a 06-30-690-56-44 telefonszámon.
4. Október 31-én (kedden) 17 órától úrvacsorás ökumenikus istentisztelet lesz a Reformáció ünnepén a Nagytemplomban.
5. November 4-én (szombaton) 19 órától Teljes lényeddel címmel tart önálló estet Gubás Gabi a Nagytemplomi Művészeti Szalon keretében. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon vásárolhatóak.
6. November 14-én 18 órától Könyvtámasz néven olvasókör indul gyülekezetünkben 20 – 60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.
7. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
8. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
9. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Dancsó Zoltán 10:00: Vad Zsigmond 18:00: Molnár Szabolcs