Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. október 29.

BOLDOG SÍRÓK

Igehirdető: Vad Zsigmond

Az igehirdetés alapigéje: Mt 5,4
„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 412:2
3. Keresztelés
4. Főének: 158:1–2,5
5. Bűnvallás és kegyelemhirdetés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Mt 5,1-12
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 769:1
10. Igehirdetés: Mt 5,4 Vad Zsigmond ny. esperes-lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 778
14. Hirdetések
15. Záróének: 774:1–3

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek
Ma Arnóczki Nelli, Balázs Ábel, Szilágyi Olivér és Vásárhelyi Zsófia részesültek a keresztség sákramentumában.

HIRDETÉSEK
1. November 12-én a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleteken választjuk meg a következő ciklusra gyülekezetünk presbitériumát. Kérjük a testvéreket vegyenek részt a választói közgyűlésen!
2. Október 31-én (kedden) 17 órától úrvacsorás ökumenikus istentisztelet lesz a Reformáció ünnepén a Nagytemplomban.
3. November 4-én (szombaton) 19 órától Teljes lényeddel címmel tart önálló estet Gubás Gabi a Nagytemplomi Művészeti Szalon keretében. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon vásárolhatók.
4. November 5-én (vasárnap) 18 órától Zenés áhítatot tartunk itt a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezetünk kántora fogja megszólaltatni a Nagytemplom orgonáját.
5. November 9-én (csütörtökön) 18 órától Pataky Attilával a hitről beszélget Oláh István lelkipásztor a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
6. November 14-én 18 órától Könyvtámasz néven olvasókör indul gyülekezetünkben 20 – 60 év közötti korosztály számára a Gyülekezeti Központban. A foglalkozások alkalmával egy-egy rövidebb mű felolvasása történik a Biblia tükrében. Jelentkezni az agnes.balint@gmail.com e-mail címen lehet.
7. Csütörtökönként, a Leány utcai Gyülekezeti Központban, este 5 órakor szeretettel várjuk a nem magyarajkú testvéreket angol nyelvű bibliaórára. // We welcome our non-Hungarian brothers and sisters to our English-language Bible study group every Thursday at 5 p.m. in our church center in the Leány street.
8. Idén is van lehetőségünk segíteni a rászoruló családoknak tűzifával. Az adományokat várjuk átutalással: 11738008-20080437 Közlemény: Tűzifa vagy személyesen a lelkészi hivatalban.
9. Az idei évben konfirmálók egy kifejezetten fiatalok részére, a “Biblia neked” című szerkesztett interaktív bibliakiadást kapják meg. Egy Biblia beszerzési ára 11.000 Ft, ezért a bibliavásárlás költségeinek fedezéséhez szeretettel várjuk október 31-ig az adományokat, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy átutalással lehet befizetni (közlemény: Biblia).
10. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorzatának beszerzésére.

Imádkozzunk a presbiterválasztásért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért és a gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetője:
8:00: Püski Gábor 10:00: Dr. Kovács Krisztián 18:00: Dancsó Zoltán