Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 28. Pünkösd I. napja

A LELKESEDÉS IDEJE ELÉRKEZETT
Igehirdető: Oláh István

PÜNKÖSD I. NAPJA

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,1–4
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 553
3. Főének: 541:1–3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2,1–21
6. Imádság
7. Kórusmű: Gárdonyi Z.: Pünkösdi dicséret
8. Igehirdetés: ApCsel 2,1-4 Oláh István lelkipásztor
9. Kórusmű: Vad Péter Zsigmond: A Pünkösdnek jeles napján
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 351
12. Úrvacsora, Ágenda (546-550, 757-761) Püski Gábor bo. lelkipásztor
Schubert: Sanctus
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záróének: 551:1–4
Orgonál: Csorba Gergő kántor
Közreműködik: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy
Vass Sándor karnagy
Tóth-Bartók Dániel karnagy

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Molnár Lajosné (Major Róza) 85 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Szabó Sándor János halálának 1. évfordulója alkalmából szólt, valamint Molnár Lajosné (Major Róza) és Bézi Andrea emlékét hirdette. Istentisztelet után ifj. Tóth János halálának 2. évfordulóját fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Úrvacsorai jegyeket Kiss Endre László és felesége ajánlotta fel.
2. Megjelent a Gyülekezeti Élet c. újság pünkösdi száma, átvehető a kijáratnál.
3. Június 4-én (vasárnap) 18 órakor Zenés Áhítatot tartunk itt a Nagytemplomban.
4. Június 10-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Debreceni Református Kollégium díszudvarán. Regisztrálni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetinap oldalon lehet. Regisztrációs díj felnőtteknek és 14 éves kor feletti fiataloknak 1000 Ft, gyermekeknek (3-14 éves korig) 500 Ft. Istentisztelet után lehetőség van regisztrálni a kijáratnál.
5. Június 10-én (szombaton) 16 órától lesz az Ez az a nap! elnevezésű, felekezetközi dicsőítő-evangelizációs rendezvény a Nagyerdei Stadionba. Részletek: www.nagytemplom.hu/ezazanapdebrecen
6. Június 15-én (csütörtökön) 19 órától borkóstoló lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Jegyek 7500Ft áron a Karakter 1517 Könyvesvolt és Kávézóban kaphatóak. Részletek: www.nagytemplom.hu oldalon találhatóak.
7. Június 24-én (szombaton) lesz a Múzeumok Éjszakája amelyhez a Nagytemplom is csatlakozik. Részletek: www.nagytemplom.hu
8. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
9. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz 4–10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
10. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás
11. A Református Egyházunkban 2023 a tisztújítás éve. Gyülekezetünkben is elindult a presbiterválasztás folyamata. Kérjük a testvéreket június 4-ig adják le javaslatukat a presbiteri/gondnoki tisztség betöltésére.