Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 29. Pünkösd II. napja

MIT TEGYÜNK?
Igehirdető: Beszterczey András

PÜNKÖSD II. NAPJA

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,37
„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak?”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 554
3. Keresztelés
4. Főének: 548:1–4
5. Bűnvallás és Kegyelemhirdetés Oláh István lelkipásztor
6. Előfohász
7. Igeolvasás: ApCsel 2,22–42
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 543:1
10. Igehirdetés: ApCsel 2,37 Beszterczey András lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Ének: 545:1
14. Jubileumi konfirmáció Oláh István lelkipásztor
15. Imádság Sipos Jolán Mária presbiter
16. Köszöntés Juhász László gondnok
17. Hirdetések
18. Záróének: 552:1–2,7

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
Ma Dombi Levente Péter, Mihály-Karnai Tamás, Pecz Alexander, Pécsi Olivér, Rácz Csongor, Silye Regina, Tóth Ferenc Imre, Tóth Vejke Zente és Zoványi Anna gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

HIRDETÉSEK
1. Június 10-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Debreceni Református Kollégium díszudvarán. Regisztrálni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetinap oldalon lehet. Regisztrációs díj felnőtteknek és 14 éves kor feletti fiataloknak 1000 Ft, gyermekeknek (3-14 éves korig) 500 Ft. Istentisztelet után lehetőség van regisztrálni a kijáratnál.
2. Június 10-én (szombaton) 16 órától lesz az Ez az a nap! elnevezésű, felekezetközi dicsőítő-evangelizációs rendezvény a Nagyerdei Stadionba. Részletek: www.nagytemplom.hu/ezazanapdebrecen
3. Június 4-én (vasárnap) 18 órakor Zenés Áhítatot tartunk itt a Nagytemplomban.
4. Június 15-én (csütörtökön) 19 órától borkóstoló lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Jegyek 7500Ft áron a Karakter 1517 Könyvesvolt és Kávézóban kaphatóak. Részletek: www.nagytemplom.hu oldalon találhatóak.
5. Június 24-én (szombaton) lesz a Múzeumok Éjszakája a melyhez a Nagytemplom is csatlakozik. Részletek: www.nagytemplom.hu
6. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
7. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz 4–10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.
8. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.
9. A Református Egyházunkban 2023 a tisztújítás éve. Gyülekezetünkben is elindult a presbiterválasztás folyamata. Kérjük a testvéreket június 4-ig adják le javaslatukat a presbiteri/gondnoki tisztség betöltésére.