Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 9. 10 óra

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

Az igehirdetés alapigéje: Jn 1,35–42
„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya! Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol laksz? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; mintegy délután négy óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 23:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 444:1–6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézs 43,8–13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 401:5
9. Igehirdetés: Jn 1,35–42 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 377:6
13. Hirdetések
14. Záróének: 617:1–4
Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Pongor Béláné (Fintha Klára) 91 évet élt és Mucsiné Fehér Tünde 73 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang istentisztelet után Mucsiné Fehér Tünde gyülekezeti tagunk és id. Kósa Lajos halálának 10. évfordulója emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Megjelent a Közösség c. magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható, a Presbiterek kiskátéja és a Református vagyok c. kiadványokkal együtt.
2. Július 15-én (szombaton) 8:00–11:30-ig Egyháztáji vásárt tartunk a Gyülekezeti Központ udvarán (Leány utca 2–4.), ahol első ízben adománystandot is felállítunk, melynek célja az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjában az étkező konyha bútorozásának támogatása.
3. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
4. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00:Dancsó Zoltán; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Püski Gábor