Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 16.

A SZERETET JÓZANSÁGA
Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 16,14
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 663:1,5
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 821:1–3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Tim 5,1–16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 229:5
9. Igehirdetés: 1Kor 16,14 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 548:3
13. Hirdetések
14. Záróének: 552:1–2,6–7

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Borók Károly Péter és Batai Gyöngyi.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Földi Attila Csaba 64 évet élt, Kovács Ferenc 51 évet élt és Puskás Ferenc 75 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Kluch József volt bólyi lakos emlékére szólalt meg.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
2. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Oláh István; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Szász Anna Boglárka