Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 23.

SZENVEDNI ISTEN IGÉJÉÉRT A
XXI. SZÁZADBAN?

Igehirdető: Beszterczey András

Az igehirdetés alapigéje: 2Tim 1,8
„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: C. Franck: L’Organiste – 33.
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105:1
3. Keresztelés
4. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
5. Főének: 810
6. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
7. Előfohász
8. Igeolvasás: 2Tim 1,8–18
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 714:1
11. Igehirdetés: 2Tim 1,8 Beszterczey András lelkipásztor
12. Zenei elcsendesedés: Colin Mawby: Con moto
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Ének: 66:7
15. Hirdetések
16. Záróének: 834:1
Postludium: Jacques-Nicolas Lemmens: Fanfare

Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár, karnagy

Szeretteink, akik részesültek a keresztség sákramentumában
Ma Botos Lilien, Céline Elizabeth Chakra, Dobó Benedek Dénes, Fodor Bence, Makrai Nóra, Makrai Péter, Szakács Lennox Norbert, Tóth András részesültek a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Tóth Imre és Pártos Zsófia.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Gólya István 59 évet élt és Szűcs Lászlóné (Kiss Judit Emma) 92 évet élt testvéreinket
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Király Lajosné (Sachta Klára) születésének 100. évfordulóját, Molnár Ferenc, felesége Molnár Ferencné és Molnár Rita emlékét hirdette.
Istentisztelet után Bodnár Istvánné (Gombos Piroska) és Szűcs Lászlóné (Kiss Judit Emma) emlékét fogja hirdetni.
Ma délután Dr. Szilasy Gyuláné halálának 5. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
2. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.
Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Molnár Szabolcs; 10:00: Oláh István; 18:00: Dancsó Zoltán