Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 30.

RAGYOGJON A TI VILÁGOSSÁGOTOK…
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Mt 5, 13–16
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Ujlaky Máté segédlelkész
2. Fennálló ének: 681:1
3. Bűnvallás és kegyelemhirdetés
4. Főének: 222:1–3,7–8
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsolt 139,1–18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 202:3
9. Igehirdetés: Mt 5,13–16 Oláh István lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 548:2
13. Hirdetések
14. Záróének: 371:1–8

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre
Ezen a héten kéri Isten áldását házasságkötésükre Lente Tamás és Lajtos Anna.
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Szabó Józsefné (Kökényesi Ilona) 88 évet élt testvérünket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Emlékharang
A Rákóczi-harang az elmúlt héten Lipákné Csapó Györgyi emlékét hirdette.
Istentisztelet után Szálkay András, Szálkay Andrásné (Győrffy Judit) és Szabó Csaba György ny. református lelkipásztor emlékét fogja hirdetni.
„Az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Augusztus 6-án (vasárnap) 18 órakor Zenés Áhítatot tartunk, melyen Gyülvészi János szólaltatja meg a Nagytemplom orgonáját.
2. Augusztus 20-án (vasárnap) csak a 10 órakor kezdődő istentisztelet lesz megtartva a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában.
3. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
4. Adakozást hirdetünk az Immánuel Otthon támogatott lakhatási programjának az étkező, konyha bútorozásának beszerzésére.
5. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.

Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Molnár Szabolcs (úrvacsora); 10:00: Vad Zsigmond (úrvacsora);
18:00: Kubinyiné Mikó Ágnes