Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. július 2.

JÓ ISTEN, ROSSZ DOLGOK
Igehirdető: Oláh István

Az igehirdetés alapigéje: Jób 2, 7–10
„A Sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki: Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy feddhetetlen maradj? Átkozd meg Istent, és halj meg! De ő így felelt neki: Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna.”

Az istentisztelet rendje
Preludium: Sigfrid Karg-Elert: Nun danket alle Gott
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 1:1
3. Főének: 474:1–6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jób 2, 6–21
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 204:1
8. Igehirdetés: Jób 2, 7–10 Oláh István lelkipásztor
9. Zenei elcsendesedés: Th. Dubois: Elévation (H-dúr)
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 351
12. Úrvacsora, Ágenda (757–761) Püski Gábor bo. lelkipásztor
13. Hirdetések
14. Záróének: 601:1–6
Postludium: Th. Dubois: Grand Choeur
Orgonál: Vad Péter Zsigmond tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Ács Géza István 84 évet élt és Rimavölgyi László Zoltán 65 évet élt testvéreinket.
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Vincze Teréz Mária adományozta.
2. Magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tagunk szülei emlékére egy ezüst tálcát adományozott, melyre az úrvacsorai kelyheket tesszük.
3. Ma 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatja meg az orgonát.
4. Szeptember 9-én (szombaton) lesz a Gyülekezeti Nap a Kollégium díszudvarán. A befizetett regisztrációs díj az új időpontra is érvényes.
5. Szeretettel várjuk adományaikat rászoruló családok lakás felújítására a Fogd a kezem diakóniai program keretén belül. Adományaikat várjuk a Lelkészi Hivatalban, vagy átutalással: 11738008-20080437 számlaszámon, közlemény: Lakásfelújítás.
Imádkozzunk az a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:
8:00: Ujlaky Máté; 10:00: Dr. Fekete Károly; 18:00: Molnár Szabolcs

Lelkészi Hivatal nyári nyitvatartása (július 3-tól):
H: 8–14 óra; K: 8–14 óra; Sz: 8–16 óra; Cs: 8–14 óra; P: 8–14 óra