Istentisztelet 2022. május 15. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. VASÁRNAP

2022. május 15.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

Húsvét utáni 4. vasárnap – Cantate

Sokan úgy gondolják, ez a vasárnap az éneklés és az egyházi zene (musica sacra) napja. Nem szabad feledni, hogy ez csupán az antifóna kezdő szavára épül. A vasárnap tematikájában, textusaiban nincs említés zenéről, szent muzsikáról. Ha mégis ezt a tradíciót akarjuk értelmezni, azt mondhatjuk: a textusok és a liturgia rámutat a szent muzsika titkára, mozgatórugójára: a megváltás bizonyosságára és az üdvösség örömére. A hét igéje egyben a vasárnap zsoltárának kezdő verse: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” (Zsolt 66,1).

Az igehirdetés alapigéje: Kol 3,12–17

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 417:1 (RÉ: 328:1)
 3. Keresztelés
 4. Énektanítás: 763
 5. Főének: 763:1–5

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Zsolt 96,1–13 Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 173:1–2 (RÉ: 255:1–2)
 5. Igehirdetés: Kol 3,12–17 Oláh István lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Ének: 165:6 (RÉ: 256:6)
 9. Áldás
 10. Hirdetések
 11. Záróének: 249:1–5 (RÉ: 264:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Baranyai Lora Hanna, Szabó Sára és Zima Márton részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akik házasságkötésükre Isten áldását kérik

Gyülekezetünkben kéri házasságkötésére Isten áldását Dr. Horsai Dávid és Dr. Ritók Adrienn, Róka Tibor és Koleszár Erika.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Hüse Edit 52 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Nagy Árpád Miklós és Joó Irén halálának első évfordulójának és Barabás Mihály református lelkipásztor halálának 20. évf. alkalmából szólalt meg, ma délután pedig Prof. Dr. Furka István emlékét fogja hirdetni.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Május 20–21-én (péntek–szombat) tartja az MRSZ Szeretethíd nevű programját, melyhez gyülekezetünk is csatlakozik. A program részleteiről a honlapon lehet tájékozódni. Jelentkezéseket a diakónus elérhetőségein várjuk.
 2. Május 28-án a Debreceni Református Napok keretében gyülekezetek találkozója lesz a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, valamint a Debreceni Református Kollégiumban.
 3. Június 6-án, pünkösd hétfőjén jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjaninknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 4. Június 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán. Az ebédre történő regisztrációra a honlapon van lehetőség. Regisztrációs díj: 1.000 Ft fejenként.
 5. A Nyitott Ajtó Szociális Központ varró szakköre keddenként 9–12 óra között szeretettel várja a varrni szeretőket, a varrást megtanulni vágyókat és mindazokat, akik közösséget keresnek. Helyszín: Debrecen, Múzeum u. 2. sz. Telefonszám: 52/314-736.
 6. “Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a “Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!
 7. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón (jelentkezési határidő: május 31.), a bánki napközis hittantábor pedig augusztus 1–5. között lesz. A táborokra a honlapon lehet jelentkezni, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 8. Szeretnénk arra kérni Testvéreinket, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról, és támogassák gyülekezetünk valamely alapítványát ilyen módon is. Alapítványaink:
 • Debreceni Nagytemplomért Alapítvány (adószám: 18556403-1-09);
 • Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09);
 • Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány (adószám: 19128410-1-09);
 • Nyitott Ajtó Alapítvány (adószám: 18553125-1-09).

Hétközi alkalmaink (V.16-21.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 10,46–52) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:00 Énekkari próba (Jelentkezőket várnak!) GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:30 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

8 óra: Oláh István; 10 óra (Konfirmáció): Püski Gábor; 18 óra: Szász Anna Boglárka