Istentisztelet 2022. május 22. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 5. VASÁRNAP

REFORMÁTUS EGYSÉG VASÁRNAPJA

2022. május 22.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Püski Gábor

Húsvét utáni 5. vasárnap – Rogate

Evangélikus gyakorlatban az imádság vasárnapja. A tematikus megközelítés nem jelentheti azonban azt, hogy az igék gazdagsága és a liturgia sokszínűsége csak erre a témára legyen szűkítve. A vasárnap nevének jelentése: kérjetek.

Az igehirdetés alapigéje: Lk 11,9–10

„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor ifjúsági lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 65:1
 3. Főének: 334:1–3 (RÉ: 475:1–3)

Kérjük az óvodás és iskolás korú gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Lk 11,1–13 Tóth Bálint Levente konfirmandus
 3. Imádság Telepóczki Viola konfirmandus
 4. Igehirdetés előtti ének: 464:1 (RÉ: 291:1)
 5. Igehirdetés: Lk 11,9–10 Püski Gábor ifjúsági lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Ének: 192:1, 4 (RÉ: 450:1, 4)
 10. Konfirmáció

Konfirmandusok köszöntése Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok

 1. Hirdetések
 2. Záróének: 763:1, 5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik házasságkötésükre Isten áldását kérik

Gyülekezetünkben kéri házasságkötésére Isten áldását Zajdó Szabolcs és Puskás Orsolya.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Sebők Lászlóné Váry-Olvasztó Judit 86 évet élt, Dr. Kövér Andrásné Juhász Katalin 90 évet élt és Viszokay Viktor 68 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang az elmúlt héten Dr. Lévay Botond halálának 14. évfordulóján szólalt meg, ma Viszokay Viktor, Dr. Kövér Andrásné Juhász Katalin, Dékán Elek és felesége, Bertók Sára emlékét hirdeti.

„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. A pünkösdi körlevelek átvehetőek a kijáratnál.
 2. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban május 31-ig.
 3. Május 28-án a Debreceni Református Napok keretében gyülekezetek találkozója lesz a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, valamint a Debreceni Református Kollégiumban.
 4. Május 29-én (vasárnap) 11 órától nyílik új időszaki kiállításunk a Nagytemplom Galériáján, ahol Andirkó Lajos festőművész munkáit láthatjuk. Az ünnepi megnyitóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 5. Június 6-án, pünkösd hétfőjén jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjaninknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 6. Június 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban, amelyet követően közös ebédre hívjuk Testvéreinket a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán. Az ebédre történő regisztrációra a honlapon van lehetőség. Regisztrációs díj: 1.000 Ft fejenként.
 7. “Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a “Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!
 8. Idei gyülekezeti táborunkat július 18–22. között tartjuk Balatonszárszón (jelentkezési határidő: május 31.), a bánki napközis hittantábor pedig augusztus 1–5. között lesz. A táborokra a honlapon lehet jelentkezni, ahol bővebb információk is elérhetőek.
 9. Presbitériumunk döntése alapján 2022-ben az ajánlott egyházfenntartói járulék havi összege felnőtt gyülekezeti tagjaink számára 2.000 Ft, nyugdíjas Testvéreink számára 1.000 Ft, diákoknak pedig 600 Ft.

Hétközi alkalmaink (V.23-28.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 11,1–10) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:00 Énekkari próba (Jelentkezőket várnak!) GYT
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk a konfirmandusokért, a békéért, a menekültekért, a beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő hét istentiszteleti alkalmai:

2022.05.26. Mennybemenetel: 10 óra: Dr. Fekete Károly; 18 óra: Flamand zenés áhítat

2022.05.29. 8 óra: Paczári-Pongor Melinda; 10 óra Gimnáziumi Nap: Fehér Norbert; 18 óra Molnár Szabolcs: