Istentisztelet 2022. június 26. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

2022. június 26.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 2. VASÁRNAP
A vasárnap teológiai témája: Ne vessétek meg azt, aki szól. További igeszakaszok lehetnek még a Szentháromság utáni 2. vasárnaphoz kapcsolódóan: Lk 14,15–24; 1Jn 3,13–18; Ézs 5,20–24.

h2<>Az igehirdetés alapigéje: Jón 3,1-10

Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked! Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra, és ezt hirdette: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főemberek parancsára: Az emberek és állatok, a marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg.

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 421:1 (RÉ: 324:1)
3. Főének: 617:1,6,8 (RÉ: 227:1,6,8)
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermek-istentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézs 61
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 312:3 (RÉ: 231:3)
8. Igehirdetés: Jón 3,1–10 Oláh István lelkipásztor
9. Orgonazene
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Ének: 727:4 (RÉ: 300:4)
13. Hirdetések
14. Záróének: 741:1–4 (RÉ: 274:1–4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik Isten áldását kérik házasságkötésükre:

A következő héten kéri Isten áldását házasságkötésére Galbáts Borisz és
Dr. Bacsó Zsófia.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk:

Az elmúlt héten eltemettük Kiss Györgyné Dobos Irén 78 évet élt testvérünket.
Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

HIRDETÉSEK

1. Június 20-tól változott a Lelkészi Hivatal nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8-14 óráig, szerdán pedig 8-17 óráig tart nyitva.
2. Ma 14 órától tartja tanévzáró ünnepségét a Nagytemplomban a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma.
3. Július 2-án 10 órától tartja tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét a Nagytemplomban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
4. Július 3-án 18 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik Kovács Szilárd Ferenc magyar orgonaművész, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és a Pécsi Bazilika zeneigazgatója.
5. A Nagytemplom harangjátéka minden nap 9, 12, 15 és 18 órakor szólal meg.
6. „Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia” néven elindult Facebook csoportunk, ahol a gyülekezetünk diakóniai életéről olvashatnak az érdeklődők, valamint megalakult a „Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők” nevet viselő csoport, ahol az aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódhatnak Testvéreink. Kérjük, csatlakozzanak ezekhez a csoportokhoz!

Gyülekezetünk életével kapcsolatos további információkat
a www.nagytemplom.hu és
a www.facebook.com/nagytemplom
oldalon találhat!