Istentisztelet 2022. január 9. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE                          EPIFÁNIA (VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP)                             2022. január 9.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

 

Epifánia (Vízkereszt) utáni 1. vasárnap

 

Az újév utáni vasárnapok a karácsonyi ünnepkör második részéhez tartoznak, tematikájuk az Epifánia (vízkereszt – január 6.) ünnepéhez kapcsolódva Krisztus istenségének bizonyságairól beszélnek, erre utal vízkereszt ünnepének eredeti neve: epifánia – megjelenés. Ebből kiindulva a januári vasárnapokat az egyházi esztendő beosztása szerint vízkereszt utáni – névvel illetjük. Ravasz László szerint: „Az epifánia-vasárnapok sorozata a Jézus Krisztus dicsőségének a világban való megjelenését ünnepli.”

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 42,1–4

„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 224:1 (régi Énekeskönyv: 162:1)
 3. Gyermekpercek Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
 4. Keresztelés előtti ének: 412:2 (régi Énekeskönyv: 329:2)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

A 3 éven aluli gyermekek szüleikkel az Imateremben kivetítőn követhetik az istentiszteletet.

 1. Keresztelés Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Főének: 201:1–4 (régi Énekeskönyv: 166:1–4)
 3. Előfohász
 4. Igeolvasás: Ézs 42,1–9 Vad Zsigmondné gyülekezeti tag
 5. Imádság Vad Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor
 6. Igehirdetés előtti ének: 421:3–4 (régi Énekeskönyv: 324:3–4)
 7. Igehirdetés: Ézs 42,1–4 Oláh István lelkipásztor
 8. Igehirdetés utáni ének: 421:5 (régi Énekeskönyv: 324:5)
 9. Imádság, Úri ima
 10. Áldás
 11. Hirdetések
 12. Záróének: 289:1–6 (régi Énekeskönyv: 200:1–6)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Tarsoly Amélia Irma részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Kiss Mihályné Gali Margit 84 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: “Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

 

Emlékharang

A Rákóczi-harang január 6-án 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjai emlékére szólalt meg.

Hirdetések

 1. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022. évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, a Reformátusok Lapja és a Közösség magazin legújabb száma.
 2. Január 15-én (szombaton) 8-11:30 között tartjuk az év első Egyháztáji vásárát a Leány utca 2. szám belső udvarán. A program ideje alatt társasjátékokkal, kézművességgel várunk minden érdeklődőt!
 3. Január 16-án (vasárnap) a 10 órakor kezdődő istentisztelettel párhuzamosan a Tizenévesek istentiszteletét tartjuk az Imateremben 12-18 éves kor közötti fiataljaink számára.
 4. Január 16-23. között kerül megrendezésre az Ökumenikus Imahét, amelynek alkalmai vasárnaptól vasárnapig mindennap 17 órakor kezdődnek. Az érintett vasárnapokon a 18 órakor kezdődő istentiszteleteink elmaradnak.
 5. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatban gyülekezetünk weboldalán (a ’’Hírek’’ menüpont alatt), illetve a Lelkészi Hivatalban lehet tájékozódni.
 6. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 7. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Hétközi alkalmaink (I.10-I.15)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 8,1–10) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYT
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Női kör GYK

 

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Imádkozzunk az újév áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Szász Anna Boglárka; 10:00: Beszterczey András; 17:00: Püski Lajos