Istentisztelet 2022. január 30. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE

EPIFÁNIA UTÁN 3. VASÁRNAP

2022. január 30.

Istentisztelet a Nagytemplomban

Igehirdető: Oláh István

Epifánia után 4. vasárnap

A vasárnap teológiai mottója: Jézus Krisztusban válik láthatóvá Isten hatalma. Az alkalomra kijelölt evangéliumi igeszakasz (Mt 8,23–27 – Jézus lecsendesíti a tengert) is ezt erősíti meg.

Az igehirdetés alapigéje: Ef 1,15–20

„Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 19:1
 3. Énektanítás: 203:1–5
 4. Főének: 203:1–5

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Ef 1,1–14
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 624:1 (RÉ: 367:1)
 5. Igehirdetés: Ef 1,15–20 Oláh István lelkipásztor
 6. Orgonazene
 7. Imádság, Úri ima
 8. Igehirdetés utáni ének: 624:4 (RÉ: 367:4)
 9. Áldás
 10. Hirdetések                                                                                                          Konfirmandusok megáldása  Püski Gábor beosztott lelkipásztor
 1. Záróének: 251:1–5 (RÉ: 398:1–5)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Juhász Béla 91 évet élt, Szentpáli Gavallér Dániel 77 évet élt és Puskás Károly Jánosné Gőz Margit 84 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Emlékharang szólt

A Rákóczi-harang január 24-én 13 órakor Frank Lajos és felesége, Tóth Mária, január 27-én 11 órakor Török Bálint emlékét hirdette, az istentiszteletet követően pedig Széles Károly halálának 2. évfordulójának és Szűcs M. Sándor lelkipásztor halálának 20. évfordulójának alkalmából szólal meg.

„Az igaznak az emlékezete áldott…” (Péld 10,7)

Hirdetések

 1. Január 30-án van „A lepra világnapja”. A Nemzetközi Lepramisszió a betegséggel küzdő gyermekek támogatására várja az adományokat gyülekezeteinktől. További információ a szervezet honlapján elérhető (www.lepramisszio.hu).
 2. Február 6-án (vasárnap) 11 órakor nyitjuk meg új kiállításunkat a Kálvin Galérián ”Több mint 200 forma és szín” címmel a Grafikusművészek Ajtósi-Dürer Egyesületének munkáiból. A megnyitóra mindenkit szeretettel várunk!
 3. Február 16-án (szerda) indul a felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom, amelyre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni.
 4. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a pár hete elérhető www.koralkonyv.hu honlapot, mely az új énekeskönyv megismeréséhez és használatához nyújt segítséget. Az oldal érdekessége, hogy nemcsak akkordos kottákat és négyszólamú letéteket tartalmaz, hanem meg is lehet hallgatni az énekeket. A folyamatosan bővülő honlapot gyülekezetünk egyik orgonistája, Vad Péter Zsigmond szerkeszti.
 5. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 6. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Hétközi alkalmaink (I.31 – II.5.)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 8,22–30 GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre (5Móz 33–34) GYT
GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ;

NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

Imádkozzunk gyülekezetünkért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

 „…szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Püski Gábor; 10:00: Beszterczey András; 18:00: Oláh István