Istentisztelet 2022. január 2. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE                                       KARÁCSONY UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP                                                    2022. január 2.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

 

Karácsony utáni első vasárnap

A Karácsony utáni vasárnap, több liturgikus szakirodalom szerint nem más, mint dominica vacans, azaz „üresvasárnap”.  Ez a vasárnap Karácsonytól függően nem minden évben kap helyet a naptárban és a keresztyén gyülekezet istentiszteleti életében.  A Karácsony utáni első vasárnap óegyházi perikópája a Lk 2,33–40.

Az igehirdetés alapigéje: Mt 5,5.7–8

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. […] Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 1:1
 3. Főének: 315:1–10 (régi Énekeskönyv: 204:1–10)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Mt 5,1–12
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 119:1
 5. Igehirdetés: Mt 5,5.7–8 Fekete Károly püspök- lelkipásztor
 6. Orgonameditáció Guilmant: Melody in G
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések
 10. Kisfilm
 11. Záróének: 157:1–5 (régi Énekeskönyv: 254:1–5)

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Emlékharang

A Rákóczi harang december 29-én 10 órakor Bodnár Sándorné és Bodnár Sándor emlékére szólalt meg, az istentiszteletet követően pedig Csatári Istvánné emlékét fogja hirdetni.

Hirdetések

 1. 1.       Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, illetve a Reformátusok Lapja és a Közösség Magazin legújabb száma.
 2. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatban gyülekezetünk weboldalán, illetve a Lelkészi Hivatalban lehet tájékozódni.
 3. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 4. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában.

Gyülekezetünk statisztikai adatai a 2021. esztendőben

Megkereszteltük 126 Testvérünket (9 férfi, 9 nő, 46 fiú, 62 lány).

Konfirmált 83 Testvérünk (12 férfi; 21 nő; 18 fiú; 32 lány).

Házasságkötésére Isten áldását kérte 57 házaspár (28 tiszta református; 29 vegyes vallású).

Eltemettünk 82 Testvérünket (41 férfi; 41 nő).

Hétközi alkalmaink (I.3-I.7)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 7,24–37) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 18:00 Felnőtt konfirmandusok köre GYT
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Középkorúak bibliaköre GYT

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Imádkozzunk az újév áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Dancsó Zoltán; 10:00: Oláh István; 18:00: Molnár Szabolcs