Újévi istentisztelet 2022. január 1. 10 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE                                                                ÚJÉV                                                                              2022. január 1.

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

 

Újév

Újév, más néven karácsony nyolcada, illetve Jézus körülmetélésének és névadásának az ünnepe (Circumcisio Domini). Az óegyházban eredetileg böjti nap volt, az ekkor véget érő napünnepi dorbézolásokkal szembeni protestálásként. Ma elsősorban profán ünnep, keresztyén előjellel azonban lehet Jézus segítségül hívásának az alkalma.

Az igehirdetés alapigéje: Mik 7,11

„Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ.”

Az istentisztelet rendje

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 440:1 (régi Énekeskönyv: 191:1)
 3. Főének: régi Énekeskönyv: 283:3–6
 4. Előfohász
 5. Igeolvasás: Mik 7,1–20
 6. Imádság
 7. Igehirdetés előtti ének: 508:1,6 (régi Énekeskönyv: 357:1,6)
 8. Igehirdetés: Mik 7,11 Beszterczey András lelkipásztor
 9. Orgonameditáció – Vad Péter Zsigmond: Stella
 10. Imádság, Úri ima
 11. Áldás
 12. Hirdetések
 13. Kisfilm
 14. Záróének: 289:1–6 (régi Énekeskönyv: 200:1–6)

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

Hirdetések

 1. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, illetve a Reformátusok Lapja és a  Közösség Magazin legújabb száma.
 2. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40. szám alatt. Kérjük Testvéreinket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 3. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében a kisméretű papírpoharakat lecseréljük. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, amelyek szebbek és méltóbbak a sákramentum kiszolgáltatásához. Összesen 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, amelyeknek darabja 5.000 Ft-ba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük Testvéreinket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában!

Gyülekezetünk statisztikai adatai a 2021. esztendőben

Megkereszteltük 126 Testvérünket (9 férfi, 9 nő, 46 fiú, 62 lány).

Konfirmált 83 Testvérünk (12 férfi; 21 nő; 18 fiú; 32 lány).

Házasságkötésére Isten áldását kérte 57 házaspár (28 tiszta református; 29 vegyes vallású).

Eltemettünk 82 Testvérünket (41 férfi; 41 nő).

Ünnepi istentiszteleti rend

Január 1. – Újév

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. – Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda

 

Imádkozzunk az újév áldásaiért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért, beteg testvéreinkért, gyülekezetünk megújulásáért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)