Óévi istentisztelet 2021. december 31. 16 óra

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE      ÚJÉV    2022. január 1

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

Óév

Hagyományosan nincs sajátos keresztyén tartalma az év utolsó napjának. Az egyház az újév mintájára a 17. században kezdte istentisztelettel ünnepelni. A babonás praktikák ellenpontozásaként az egyház Krisztusnak a gonosz feletti valóságos győzelmére emlékezhet ezen a napon. Ugyanakkor a naptári év fordulója az idő múlásával is szembesít, ezért arra ösztönöz, hogy számot vessünk az eshetőségekkel, a pozitívokkal és a negatívokkal egyaránt.

Az igehirdetés alapigéje: Mt 13,24–30

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!”

Az istentisztelet rendje

  1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
  2. Fennálló ének: 90:1
  3. Főének: régi Énekeskönyv: 283:1–2
  4. Előfohász
  5. Igehirdetés: Mt 3,24–30
  6. Imádság, Úri ima
  7. Áldás
  8. Hirdetések
  9. Kisfilm
  10. Záróének: 134:1–3

Orgonál: Vad Péter tanár-karnagy

 

Gyülekezetünk statisztikai adatai a 2021. esztendőben

 

Megkereszteltük 126 Testvérünket (9 férfi, 9 nő, 46 fiú, 62 lány).

Konfirmált 83 Testvérünk (12 férfi, 21 nő, 18 fiú és 32 lány).

Házasságkötésére Isten áldását kérte 57 házaspár (tiszta református 28; vegyes vallású: 29).

Eltemettünk 82 Testvérünket (férfi: 41; nő: 41).

 

Ünnepi istentiszteleti rend

Január 1. –  Újév

08:00: Molnár Szabolcs

10:00: Beszterczey András

18:00: Dancsó Zoltán

Január 2. –  Vasárnap

08:00: Püski Gábor

10:00: Dr. Fekete Károly

18:00: Paczári-Pongor Melinda