Istentisztelet 2022. december 25. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Oláh István

KARÁCSONY I. NAPJA
Jézus születésének pontos dátuma ismeretlen. Több hagyomány létezik, és több időpont használatos, de a legerősebb és legelterjedtebb hagyomány a nyugati keresztyénség által megállapított december 25-i dátum. Jézus születésnapjának megünneplése az őskeresztyén gyakorlatból hiányzott, valószínűleg a Kr. u. 4. századi krisztológiai viták hívták életre ezt az egyházi ünnepet.

Az igehirdetés alapigéje: Lk 2,10–11
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 422
3. Főének: 419:1–5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 2,1–20
6. Imádság
7. Gyülekezeti Kórus éneke: Gárdonyi: Ó jöjjetek hívek
8. Igehirdetés: Lk 2,10–11 Oláh István lelkipásztor
9. Gyülekezeti Kórus éneke: Nagy Csaba: Soha nem volt még
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2
12. Úrvacsora Beszterczey András lelkipásztor
13. Ágenda (373, 401, 406, 407, 412, 420, 421); Kodály: Adventi ének; Schubrt: Sanctus
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Himnusz
17. Záróének: 417:1–6
Orgonál: Csorba Gergő kántor
Közreműködnek: Kurgyis Márta hegedű, Szabó Rebeka hegedű, Szilvási Zsolt cselló, Vadné
Szőke Eszter fuvola, Vad Péter orgona.

Szerettünk, akitől elbúcsúztunk
Elmúlt héten eltemettük Szénás Sándorné (Gellért Margit) 86 évet élt testvérünket.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet”(1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Dr. Berényi István halálának 3. évfordulóját és
Dr Virágh Pálné emlékét hirdette. Istentisztelet után Széll Sándor halálának 22. évfordulója alkalmából fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Tárczy István és felesége adományozta.
2. A Nagytemplom karácsonyfáját Szabó Zsolt és felesége ajánlotta fel.
3. 10 db új perselyező kosarat adományozott Balogh Károly kosárfonó, a bélését Iklódiné Pásztor Mónika készítette el
4. A Lelkészi Hivatal 2022. december 31. és 2023. január 8. között zárva tart.
5. A Megjelent Csorba Gergő kántorunk új CD-je Karácsonyi Zongorameditációk címmel, az adventi album folytatásaként, amelyben ismert karácsonyi dallamok feldolgozásait hallhatjuk. Kapható a szerzőnél és a Karakter könyvesboltban.
6. Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt. Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!
www.nagytemplom.hu/ertsukegymast