Istentisztelet 2022. december 26. 10 óra

KARÁCSONY II. NAPJA
Karácsony második napján az igehirdetés üzenetére nézve hagyományosan az ünnep etikai tartalma kerül általában előtérbe: mi következik az ünnep üzenetéből a hétköznapokra vonatkozóan?

Az igehirdetés alapigéje: Mt 1,18–25
„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 423
3. Keresztelés
4. Főének: 406:1–5,15
5. Előfohász Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: Zsolt 118,1–18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének:401:1–2
9. Igehirdetés: Mt 1,18–25 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Ének: 411:1,5
13. Hirdetések
14. Záróének: 414:1–4

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
Ma Dózsa Marcell, Fleischer Csenge, Fodor Benjamin és Herczku Dániel részesültek a keresztség sákramentumában.

HIRDETÉSEK
1. A Nagytemplom karácsonyfáját Szabó Zsolt és felesége ajánlotta fel.
2. 10 db új perselyező kosarat adományozott Balogh Károly kosárfonó, a bélését Iklódiné Pásztor Mónika készítette el
3. A Lelkészi Hivatal december 31. és 2023. január 8. között zárva tart.
4. A Megjelent Csorba Gergő kántorunk új CD-je Karácsonyi Zongorameditációk címmel, az adventi album folytatásaként, amelyben ismert karácsonyi dallamok feldolgozásait hallhatjuk. Kapható a szerzőnél és a Karakter könyvesboltban.
5. Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt. Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!