Istentisztelet – 2022. december 31. 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

ÓÉV
Hagyományosan nincs sajátos keresztyén tartalma az év utolsó napjának. Az egyház az újév mintájára a 17. században kezdte istentisztelettel ünnepelni. A babonás praktikák ellenpontozásaként az egyház Krisztusnak a gonosz feletti valóságos győzelmére emlékezhet ezen a napon. Ugyanakkor a naptári év fordulója az idő múlásával is szembesít, ezért arra ösztönöz, hogy számot vessünk az eshetőségekkel, a pozitívokkal és a negatívokkal egyaránt.

Az igehirdetés alapigéje: Róm 8,31b–39
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431:1
3. Főének: 432:1–3
4. Előfohász
5. Igehirdetés: Róm 8,31b–39 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
6. Imádság, Úri ima
7. Áldás
8. Hirdetések
9. Kisfilm
10. Záróének: 432:4–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

HIRDETÉSEK
1. 10 db új perselyező kosarat adományozott Balogh Károly kosárfonó, a bélését Iklódiné Pásztor Mónika készítette el
2. A Lelkészi Hivatal december 31. és 2023. január 8. között zárva tart.
3. Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt. Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
2023. január 1.
8 óra
Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
10 óra
Oláh István lelkipásztor
18 óra
Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor

GYÜLEKEZETÜNK STATISZTIKAI ADATAI A 2022-ES ESZTENDŐBEN
Megkereszteltük 83 testvérünket (40 fiú, 40 lány, 2 férfi, 1 nő).
Konfirmált 55 testvérünk ( 20 fiú, 25 lány, 5 férfi, 5 nő).
Házasságkötésére Isten áldását kérte 43 házaspár (15 református 15, 28 vegyes vallású).
Eltemettük 79 testvérünket (41 férfi, 38 nő).