Istentisztelet 2022. december 24. 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

SZENTESTE
Karácsony előestéje (december 24.) az ádventi idő utolsó napja, az ünnep „előszobája”. Tiltások ellenére igen sokáig tartó szokás volt a karácsony éjjeli és másnap hajnali istentisztelet. (Ősi és nem csak egyházi szokás a különleges eseményeket különleges időponttal megünnepelni.) A karácsony esti-éjszakai istentiszteleten helyet kaphat a várakozás és az öröm is.

Az igehirdetés alapigéje: Lk 2,8¬–17
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 401,1–4
3. Előfohász
4. Igeolvasás: Jn 1,1–5.9–14
5. Orgonamű
6. Igeolvasás: Lk 2,1–7 Oláh István lelkipásztor
7. Imádság
8. Gyülekezeti zenekar éneke
9. Igehirdetés: Lk2,8–17 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Imádság, Úri ima
11. Gyülekezeti zenekar éneke
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. Záróének: Csendes Éj
14. Áldás
Orgonál: Csorba Gergő kántor