Istentisztelet 2021. október 24. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 24.

Az igehirdetés alapigéje: „És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.” (2Thessz 3,1–5)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 25:1
 3. Keresztelés
 4. Főének: 398:1–5
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe összevont gyermek-istentiszteletre.
 5. Előfohász Püski Gábor beosztott lelkipásztor
 6. Igeolvasás: Ef 3,14–21
 7. Imádság
 8. Igehirdetés előtti ének: 475:1
 9. Igehirdetés: 2Thessz 3,1–5 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 225:2
 11. Imádság, Úri ima
 12. Hirdetések
 13. Záró ének: 200:1–6
 14. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Oláh István, 10:00 – Beszterczey András, 17:00 – Egyházmegyei reformációs istentisztelet

Hirdetések:

 1. Ma Éles Blanka Fanni és Erős Alíz Dorka részesül a keresztség sákramentumában.
 2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Mocsári Ádám és Mocsári-Dobrossy Tünde.
 3. Az elmúlt héten eltemettük Hőgye Zsuzsanna 66 évet élt és Venczel Béla 93 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

 1. A Rákóczi harang október 21-én (csütörtökön) 11 órakor Dani László nyugalmazott református lelkipásztor emlékét hirdette, 2021. október 22-én (pénteken) 11:30-kor Hőgye Zsuzsanna emlékére szólalt meg.
 2. A Nyitott Ajtó Szociális Központ (Múzeum u. 2. sz.) gépkocsivezető-segítő munkakörben és gondozói munkakörben keres munkatársakat. A munkakör betöltésével kapcsolatosan érdeklődni Kiss Ilona intézményvezetőnél lehet a +36-30/6760205-ös telefonszámon.
 3. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek a hitéletünket érintő különböző kihívások, amelyek az evangélium hirdetéséhez is hozzájárulnak. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyen részt ebben a kezdeményezésben.
 4. Szeretettel hirdetjük, hogy habár a beteglátogatás szolgálata gyülekezetünkben a járvány ideje alatt, érthető okokból, háttérbe szorult, de nem szeretnénk erről megfeledkezni. Aki betegség miatt nem tud eljárni a gyülekezet közösségébe, de szeretne látogatást lelkipásztor, diakónus vagy akár önkéntesek részéről, kérjük, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-164, email: diakonia@nagytemplom.hu).
 5. Diakóniai szolgálatunk szeretné felajánlani, hogy október 24-30. között segít gyülekezeti tagjainknak eljutni szeretteik sírjához, akik ezt nem tudják másként megoldani. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban és Libor Andrea diakónusnál (+3630/5832794; diakonia@nagytemplom.hu), továbbá várjuk azon önkéntesek jelentkezését is, akik a szállításban segíteni tudnak.
 6. 2021. október 27-én (szerda) 13 órától “Szeretetnyelvek” című délutáni programjára várja az érdeklődőket a Nyitott Ajtó Szociális Központ. 2021. október 29-én (péntek) 10 órától pedig “Debrecen-költők és írók” témakörben hívogatjuk az irodalmat kedvelőket.
 7. Újra meghirdetjük gyülekezetünkben a Kávéházi estek beszélgető-sorozatot. Az első alkalmat 2021. október 29-én (pénteken) 18 órától tartjuk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “A tanítás reformjától az élet reformációja felé…” címmel. A kávéházi esten dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár és dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus beszélget a reformáció mai aktualitásáról. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 8. 2021. október 31-én (vasárnap), a reformáció évfordulóján úrvacsorás istentiszteletet tartunk 10 órától. 17 órától úrvacsorával egybekötött egyházmegyei ünnepi reformációs istentiszteletet tartunk, melyet a Gályarabok emlékoszlopának megkoszorúzása követ. A 18 órás istentisztelet ezen a napon elmarad.
 9. Egy rendhagyó nagytemplomi programra, méghozzá véradásra szeretnénk hívni a Testvéreket. Az utóbbi két év eseményei erősen az egészség és az egészségügyi ellátás fontosságára irányította a figyelmünket. Így fogalmazódott meg a gondolat, hogy segítsük az egészségügyi ellátórendszert, ezen keresztül embertársainkat, egy gyülekezeti véradással. A Leány utcai Gyülekezeti Központban kerülne erre sor 2021. november 9-én (kedden) 13:00 órától este 18:00 óráig. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket, hogy amennyiben tehetik, vegyenek részt ezen a véradáson, és akár hagyománnyá is tehetjük a segítségnyújtásnak ezt a formáját a nagytemplomi gyülekezetben. Szeretnénk továbbá kérni, hogy jelezze előre, aki részt szeretne venni, hogy be tudjuk osztani az óránkénti létszámot. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy Libor Andrea diakónus elérhetőségein (+3630/5832794; diakonia@nagytemplom.hu).
 10. 2021. november 16-tól egyéni és csoportos gyászfeldolgozó kurzust indítunk, amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik szerettüket elveszítették. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon (52/614–160), illetve Dancsó Zoltán lelkipásztor testvérünknél (dancso.zoltan@reformatus.hu).
 11. 2021. november 20-ra hirdetett V. Nagytemplomi Jótékonysági Bált a kialakult járványügyi helyzet miatt 2022 tavaszán tervezzük megrendezni. Köszönjük szépen a Testvérek megértését!
 12. Egyházunk Zsinatának döntése alapján 2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyászolókért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

 

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.