Istentisztelet 2021. október 17. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 17.

Az igehirdetés alapigéje: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.”
(1Thessz 4,9–12)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 66,1
 3. Keresztelés
 4. Főének: 279:1–3

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: 1Thessz 4,1–12 Horsai Ede egyetemi lelkész
 3. Imádság Szilágyi Tamás lelkipásztor, vallástanár
 4. Igehirdetés előtti ének: 506:2,4
 5. Igehirdetés: 1Thessz 4,9–12 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 226:4
 7. Imádság, Úri ima
 8. Hirdetések
 9. Záró ének: 464:1–5
 10. Áldás

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Püski Gábor, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Dancsó Zoltán

Hirdetések:

 1. A mai napon Hartstein Alex részesült a keresztség sákramentumában.
 2. Az elmúlt héten eltemettük Sike Gyuláné Drimba Jolán 90 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

 1. A Rákóczi harang október 11-én (hétfőn) 10 órakor Papp Erzsébet és Tiba Erzsébet emlékére szólalt meg.
 2. Isten iránti hálával adjuk hírül, hogy 2021. október 12-én megszületett Vad Zsigmond, gyülekezetünk nyugalmazott esperes lelkipásztorának harmadik unokája, Széles Ábel 3460 grammal, 52 centiméterrel.
 3. Gyülekezetünkben adománygyűjtést hirdetünk a Then-házaspár perui missziójának segítésére, akiket tavaly év elején a Nagytemplomban bocsátottunk ki külmissziós útjukra. Az adományos borítékok a kijáratnál átvehetőek.
 4. A női kör gyülekezetünk egyik legújabb bibliaköre. Ebben a körben a Biblia női alakjaival ismerkedünk meg és így keressük helyünket és küldetésünket az életben. Mindezt egy olyan körben tesszük, ahol egymás élettapasztalataiból is nagyon sokat tanulhatunk. Időpont: havonta egyszer, szombaton 17 órakor, a következő alkalomra november 13-án kerül sör. Helyszín: Gyülekezeti Központ (Leány u. 2.). Érdeklődni: Szász Anna Boglárka lelkipásztornál, a szasz.anna@reformatus.hu email címen. Szeretettel várjuk a nőtestvéreket!
 5. A Nyitott Ajtó Szociális Központ (Múzeum u. 2. sz.) gépkocsivezető-segítő munkakörben és gondozói munkakörben keres munkatársakat. A munkakör betöltésével kapcsolatosan érdeklődni Kiss Ilona intézményvezetőnél lehet a +36-30/6760205-ös telefonszámon.
 6. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek a hitéletünket érintő különböző kihívások, amelyek az evangélium hirdetéséhez is hozzájárulnak. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyen részt ebben a kezdeményezésben.
 7. Megjelent a Debreceni Egyházmegye lapja, a Közösség magazin őszi száma, amely kapható a Karakter Könyvesbolt és Kávézóban.
 8. Az istentiszteletet követően az önkéntes liturgiai csoport szolgálatáról tartanak tájékoztatót Horsai Ede és Szilágyi Tamás lelkipásztorok az Imateremben.
 9. 2021. október 18-19-én a Lelkészi Hivatal zárva tart.
 10. 2021. október 21-én (csütörtökön) 18 órakor Dr. Kádár Annamária pszichológus előadást tart a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “Az önbecsülés és küzdőképesség megalapozása” címmel. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a nagytemplom.turisztika@reformatus.hu email címen keresztül lehet.
 11. 2021. október 22-én (pénteken) 17 órától a Missziói Bizottság szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Gyülekezeti Terembe Kevezsda Szilvia felvidéki magyar misszionárius előadására, aki a Kelet-afrikai Malawiban végez szolgálatot. A külmissziós előadásra a belépés díjtalan.
 12. Diakóniai szolgálatunk szeretné felajánlani, hogy 2021. október 24-30. között segít gyülekezeti tagjainknak eljutni szeretteik sírjához, akik ezt nem tudják másként megoldani. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban és Libor Andrea diakónusnál (+3630/5832794; diakonia@nagytemplom.hu), továbbá várjuk azon önkéntesek jelentkezését is, akik a szállításban segíteni tudnak.
 13. Újra meghirdetjük gyülekezetünkben a Kávéházi estek beszélgető-sorozatot. Az első alkalmat 2021. október 29-én (pénteken) 18 órától tartjuk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban “A tanítás reformjától az élet reformációja felé…” címmel. A kávéházi esten dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár és dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus beszélget a reformáció mai aktualitásáról. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 14. 2021. október 31-én (vasárnap), a reformáció évfordulóján úrvacsorás istentiszteletet tartunk 10 órától.
 15. Egy rendhagyó nagytemplomi programra, méghozzá véradásra szeretnénk hívni a Testvéreket. Az utóbbi két év eseményei erősen az egészség és az egészségügyi ellátás fontosságára irányította a figyelmünket. Így fogalmazódott meg a gondolat, hogy segítsük az egészségügyi ellátórendszert, ezen keresztül embertársainkat, egy gyülekezeti véradással. A Leány utcai Gyülekezeti Központba kerülne erre sor 2021. november 9-én (kedden) 13:00 órától este 18:00 óráig. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket, hogy amennyiben tehetik, vegyenek részt ezen a véradáson, és akár hagyománnyá is tehetjük a segítségnyújtásnak ezt a formáját a nagytemplomi gyülekezetben. Szeretnénk továbbá kérni, hogy jelezze előre, aki részt szeretne venni, hogy be tudjuk osztani az óránkénti létszámot. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy Libor Andrea diakónus elérhetőségein (+3630/5832794; diakonia@nagytemplom.hu).
 16. 2021. november 20-ra hirdetett V. Nagytemplomi Jótékonysági Bált a kialakult járványügyi helyzet miatt 2022 tavaszán tervezzük megrendezni. Köszönjük szépen a Testvérek megértését!
 17. Egyházunk Zsinatának döntése alapján 2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkipásztorok, presbiterek szolgálatáért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.