Istentisztelet 2021. november 14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 14.

Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 6,11–12)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 162:1–2
 3. Gyerekpercek Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
 4. Főének: 161:1–6

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: 1Tim 6,3–12 Dr. Szász Barnabás presbiter
 3. Imádság Dr. Szászné Dr. Réti-Nagy Katalin gyülekezeti  tag
 4. Igehirdetés előtti ének: 234:1
 5. Igehirdetés: 1Tim 6,11–12 Beszterczey András lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 377:2
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Felnőtt konfirmáció Oláh István lelkipásztor

Köszöntés Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok

 1. Hirdetések
 2. Záró ének: 266:1,3

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Püski Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Molnár Szabolcs

Hirdetések:

 1. november 4-én megszületett Bárándi András és Bárándi-Szabó Bianka gyülekezeti tagjaink harmadik gyermeke, János (3390 gr és 51 cm). Az édesanya és gyermeke jól vannak.
 2. Ma Heidfogel Csaba Lajos, Kondor Emma, Lőrinczi Attila, Pénzes Laura Izabella, Pénzes Patrícia, Podlovics Anna, Sándor Zsófia Flóra és Szőlősi-Bálint Kincső Petra részesült a keresztség sákramentumában.
 3. Az elmúlt héten eltemettük Erdélyiné Faragó Ilona 65 évet élt testvérünket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

 1. A Rákóczi harang az istentiszteletet követően Pálffyné Nagy Julianna emlékére fog megszólalni.
 2. A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslata alapján kérjük a Testvéreket, hogy a járványhelyzet miatt az istentiszteleteken viseljenek maszkot.
 3. 2021 novemberétől egyéni és csoportos gyászfeldolgozó alkalmakat indítunk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk szerettük elveszítését gyászoló Testvéreinket. Jelentkezni november 16-ig lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon (52/614–160), illetve Dancsó Zoltán lelkipásztor testvérünknél (zoltan@reformatus.hu).
 4. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát a gyülekezeti tagjaink számára. Aki betegség miatt nem tud eljárni a gyülekezet közösségébe, de szeretne látogatást kérjük, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: nagytemplom@reformatus.hu).
 5. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat és intézményeink rászoruló családjait. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni vagy bankszámlaszámunkra átutalni (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 11738008-20080437).
 6. Szeretnénk beszámolni a Testvéreknek arról, hogy a gyülekezetünkben szervezett véradás november 9-én a Gyülekezeti Központban lezajlott, 20 véradó jelent meg. Az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai és gyülekezetünk vezetősége hálásan köszönik a segítséget, nemcsak a véradóknak, hanem azoknak is, akik házi süteményekkel kedveskedtek a jelenlévőknek.
 7. November 18-án 17:00 órakor Virágh András orgonaművész tart orgona hangversenyt a Nagytemplomban. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 8. November 20-án 8-11 óra között Egyháztáji Vásárt tartunk a Leány utcai Gyülekezeti Központunk udvarán.
 9. Egyházunk Zsinatának döntése alapján november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.
 10. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki rászoruló, hajléktalan embereket készpénzzel szeretné támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Az adományokkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a mai napon konfirmációs fogadalmat tett testvérekért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige: Mk 6,1–6)

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

18:30 Házi csoport

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

14:15 Konfirmációi felkészítés

19:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör (hónap 2. és 4. csütörtökén)

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

 

 

Szombat:

Középkorúak bibliakörének következő alkalma november 20-án 17 órakor kezdődik a Gyülekezeti Teremben.

A 30+osok bibliakörének következő alkalmára november 20-án 17 órától kerül sor a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

Ifjú Házasok Körének következő alkalmát november 27-én 17 órakor tartjuk a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

A Női Kör következő alkalmát december 18-án 17 órától tartjuk a Leány utcai Gyülekezeti Központban.