Istentisztelet 2021. november 21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 21.

Az igehirdetés alapigéje: „Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.” (Zsolt 96)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 24: 1
 3. Énektanítás Csorba Gergő gyülekezeti kántor
 4. Főének: 96: 1, 8–9
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
 5. Előfohász
 6. Igeolvasás: Mt 15,29–39
 7. Imádság
 8. Igehirdetés előtti ének: 256: 6
 9. Igehirdetés: Zsolt 96 Oláh István lelkipásztor
 10. Igehirdetés utáni ének: 241: 4
 11. Imádság, Úri ima
 12. Áldás
 13. Hirdetések
  Könyvbemutató Dr. Vajda Mária muzeológus
 14. Záró ének: 398: 1–5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Dancsó Zoltán,10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Beszterczey András

 

Hirdetések:

 1. A Rákóczi harang ma 14 órakor Kádár Jenő emlékére fog megszólalni.
 2. A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslata alapján kérjük a Testvéreket, hogy a járványhelyzet miatt az istentiszteleteken viseljenek maszkot.
 3. A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, valamint az istentiszteleten bemutatott könyv, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete megvásárolható a kijáratnál.
 4. Egyházunk Zsinatának döntése alapján november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.
 5. December 4-én (szombaton) 18 órakor az Első Lépés Zenekar adventi koncertjével folytatódik a “Több mint 200” programsorozatunk a Nagytemplomban. A belépés díjtalan, szeretettel várunk mindenkit!
 6. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát a gyülekezeti tagjaink számára. Aki betegség miatt nem tud eljárni a gyülekezet közösségébe, de szeretne látogatást kérjük, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: nagytemplom@reformatus.hu).
 7. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, idén is szeretnénk karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat és intézményeink rászoruló családjait. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, anyagi felajánlással adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni vagy bankszámlaszámunkra átutalni (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 11738008-20080437).
 8. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Az adományokkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Mk 6,7–13)

 

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra

18:30 Házi csoport

 

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

14:15 Konfirmációi felkészítés

19:00 Egyetemisták köre

19:00 Felnőttként konfirmáltak köre

19:00 Kőszikla bibliakör (hónap 2. és 4. csütörtökén)

 

 

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

 

Szombat:

Középkorúak bibliakörének következő alkalma december 4-én 17 órakor kezdődik a Gyülekezeti Teremben.

 

Ifjú Házasok Körének következő alkalmát november 27-én 17 órakor Zoomon tartjuk.

 

A Női Kör következő alkalmát december 18-án 17 órától tartjuk a Leány utcai Gyülekezeti Központban.