Istentisztelet 2021. november 7. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. november 7.

Gyászolók vasárnapja

Az igehirdetés alapigéje: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15,20)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 90:1
 3. Emlékezés percei
 4. Főének: 275:1–5

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: 1Kor 15,12–28
 3. Imádság
 4. Igehirdetés előtti ének: 23:2
 5. Igehirdetés: 1Kor 15,20 Oláh István lelkipásztor
 6. Igehirdetés utáni ének: 185
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések
 10. Záró ének: 295:1–2

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Püski Gábor, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Szász Anna Boglárka

Hirdetések:

 1. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Furka István 86 évet élt, Kiss József 88 évet élt és Balla István 71 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

 1. A Rákóczi harang:
 • 2021. november 1-én (hétfőn) 10 órakor Ozsváth András és Ozsváth Andrásné Angi Irén, 2021. november 3-án (szerdán) 11:00-kor születésének 100. évfordulóján Zombori Sándorné, 2021. november 4-én 14:30-kor Balla István emlékét hirdette, az istentiszteletet követően pedig Orosi Lajos, Kiss József, Prof. Dr. Furka István, Kovács Kálmánné, Kovács László, Kovács Károly, Telkes György esperes-lelkipásztor, Telkes Györgyné Nagy Gizella és Dr. Telkes László emlékére fog megszólalni.
 • 2021. november 3-án (szerdán) 11:30-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központ ellátotti köréből az elmúlt egy évben elhunytak emlékét hirdette.

3. A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslata alapján kérjük a Testvéreket, hogy a járványhelyzet miatt az istentiszteleteken viseljenek maszkot.

4. Az elmúlt hetekben hirdettük a Testvéreknek, hogy véradást szervezünk november 9-én kedden, 13 és 18 óra között a Leány utcai Gyülekezeti Központban. Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy aki teheti, vegyen részt ezen a programon, ahol mi, lelkipásztorok is jelen leszünk, így egy kis beszélgetésre is szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat egy kávé vagy tea mellett. Jelentkezni továbbra is lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy Libor Andrea diakónus elérhetőségein (+3630/5832794; nagytemplom@reformatus.hu), illetve most istentisztelet után a kijáratoknál.

5. 2021. novemberétől egyéni és csoportos gyászfeldolgozó alkalmakat indítunk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk szerettük elveszítését gyászoló Testvéreinket. Jelentkezni november 16-ig lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon (52/614–160), illetve Dancsó Zoltán lelkipásztor testvérünknél (dancso.zoltan@reformatus.hu).

6. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát a gyülekezeti tagjaink számára. Aki betegség miatt nem tud eljárni a gyülekezet közösségébe, de szeretne látogatást kérjük, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-164, email: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu

7. Egyházunk Zsinatának döntése alapján 2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától vesszük használatba az új református énekeskönyvet.

8. A Nyitott Ajtó Szociális Központ (Múzeum u. 2. sz.) gépkocsivezető-segítő munkakörben és gondozói munkakörben keres munkatársakat. A munkakör betöltésével kapcsolatosan érdeklődni Kiss Ilona intézményvezetőnél lehet a +36-30/6760205-ös telefonszámon.

9. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt.

10. Kérjük a Testvéreket, hogy aki rászoruló, hajléktalan embereket készpénzzel szeretné támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Az adományokkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyászolókért, beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.

Imaalkalmunk:

– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Mk 5,21–43)

Kedd:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

Nyitott Ajtó bibliaóra

17:00 Felnőtt konfirmációi felkészítő

18:00 Kórus

18:30 Házi csoport

 

 

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

14:15 Konfirmációi felkészítés

19:00 Egyetemisták köre

Felnőttként konfirmáltak köre

Kőszikla bibliakör (hónap 2. és 4. csütörtökén)

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

Szombat:

17:00 Középkorúak bibliaköre (következő alkalom:

november 20.)

Ifjú házasok köre (hónap 2. szombatján)

Női kör (következő alkalom: november 13.)