Istentisztelet 2021. december 5. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Beszterczey András

 

Advent második vasárnapja

Advent második vasárnapjának legfontosabb üzenete az, hogy az eljövendő, visszaérkező Jézus Krisztusra figyeljünk, és igéjéből halljuk meg azt, hogy hogyan lehet biztos reménységben, állandó vigyázásban és evangéliumi örömben előre tekinteni az életünkben.

Az istentisztelet rendje

1.     Apostoli köszöntés                                                                   Püski Gábor beosztott lelkipásztor

2.     Fennálló ének:      390:1 (régi énekeskönyv: 312:1)

3.     Főének: 379:1–4

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek át az Imaterembe gyermek-istentiszteletre!

4.     Előfohász

5.     Igeolvasás: Ézs 35,1–10

6.     Imádság

7.     Igehirdetés előtti ének: 375:1 (régi énekeskönyv: 303:1)

8.     Igehirdetés: Mt 11,1–6                                                               Beszterczey András lelkipásztor

9.     Igehirdetés utáni ének: 377:5 (régi énekeskönyv: 304:5)

10.           Imádság, Úri ima

11.           Áldás

12.           Hirdetések

13.           Záróének: 372:1–4 (régi énekeskönyv: 309:1–4)

 

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Seres László 90 évet élt, Petneházy Zoltán 95 évet élt és
Dr. Varga Gabriella 81 évet él testvéreinket.

Jézus mondja: “Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Emlékharang

A Rákóczi harang december 3-án 11:30-kor Szőke Viktor halálának 16. évfordulóján, december 4-én 11:00-kor Török Tibor és felesége emlékére szólalt meg, az istentiszteletet követően pedig Petneházy Zoltán emlékét fogja hirdetni.

Hirdetések

  1. Az istentisztelet után “Gyökereinkből álmodott jövő” címmel nyílik idei utolsó időszaki kiállításunk a Nagytemplom Galériáján ifj. Fazekas István népi iparművész és Sütő Brigitta textilhímző alkotásaiból.
  2. Ma 18 órától zenés áhítatot tartunk. Esterházy Pál: Harmonia Caelestis című zeneművét előadják a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának ének szakos és hangszeres hallgatói. Orgonán közreműködik Csorba Gergő, vezényel Bolyky Zoltán.
  3. Ma van a Kárpát-medencei Imanap, melynek keretében a Kárpát-medence reformátusságáért, illetve ebben az évben kiemelten a Királyhágómelléki Református Egyházkerületért imádkozzunk együtt.
  4. December 7-én Presbiteri Gyűlést tartunk, amelynek keretében 17 órától megtekintjük a Nyitott Ajtó Szociális Központ felújított pince helyiségét.
  5. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, illetve az Immánuel Otthon és Iskola életéről szóló jubileumi kiadás “Harminc év harminc áldása” címmel, valamint az adventhez kapcsolódó kerámia termékek, amelyek az Immánuel Otthonban készültek.
  6. Örömmel adjuk hírül, hogy az Immánuel Otthon és Iskola az idén alapított Esélyt az életre állami díj díjazottja lett.
  7. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát gyülekezeti tagjaink számára. Aki szívesen fogadna látogatást, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu).
  8. Idén karácsonyra is szeretnénk tartós élelmiszer csomagokkal segíteni gyülekezetünk és intézményeink rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat! A tervezett 70 csomaghoz szükséges pénzösszeg fele gyűlt eddig össze.
  9. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.

 

Hétközi alkalmaink (XII.6-XII.11)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 6,30–44) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 17:00 Kőszikla bibliakör GYK
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Imádkozzunk beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért, orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Beszterczey András; 10:00: Dr. Fekete Károly; 18:00: Oláh István