Istentisztelet 2021. november 28. 10 óra

Advent első vasárnapja

Advent az egyházi év kezdete, jelentése: megérkezés. A vasárnap és az egész adventi időszak teológiájában egyszerre van jelen Krisztus első eljövetelére való visszaemlékezés és a visszajövetelére való reményteljes várakozás és előöröm. Az adventi időszak a húsvétot megelőzőhöz hasonlóan böjti időszak; ezt jelzi a római katolikus és evangélikus testvéreinknél használatos lila liturgikus szín is.

 

Az igehirdetés alapigéje: „Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. (Zsolt 103,1–5)

Az istentisztelet rendje:

 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 25: 1
 3. Az új énekeskönyv bemutatása
 4. Énektanulás Csorba Gergő gyülekezeti kántor
 5. Főének: Új énekeskönyv, 379: 1–4
  Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
 1. Előfohász, Igeolvasás: Zsolt 103 Beszterczey András lelkipásztor
  (úrvacsora alatti énekek: 303-305; 308-309; 313)6. Előfohász, Igeolvasás: Zsolt 103 Beszterczey András lelkipásztor
 2. Imádság
 3. Igehirdetés előtti ének: 301: 1
 4. Igehirdetés: Zsolt 103,1–5 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
 5. Igehirdetés utáni ének: 301: 8
 6. Imádság, Úri ima
 7. Úrvacsora előtti ének: 435: 1–2
 8. Úrvacsora, ágendázik Oláh István lelkipásztor
  (úrvacsora alatti énekek: 303-305; 308-309; 313)
 9. Áldás
 1. Hirdetések
 2. Záró ének: 312: 1–4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Paczári-Pongor Melinda, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Molnár Szabolcs

 

Hirdetések:

 1. Az elmúlt héten eltemettük Dóra Gézáné Varga Mária 73 évet élt és Szabó Gábor 80 évet élt testvéreinket.
  Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
 1. Varga Gabriella, gyülekezetünk intézményeinek üzemorvosa, 81 éves korában elhunyt, temetése 2021. december 04-én, szombaton 11 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.
 2. A Rákóczi harang november 23-án 11:30-kor Kálmánchey Tiborné születésének 100. évfordulóján szólalt meg, az istentiszteletet követően pedig Fazekas Lajosné Molnár Erzsébet születésének 100. és halálának 10. évfordulójának alkalmából fog megszólalni.
 3. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tag ajánlotta fel, köszönjük az adományt!
 4. A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslata alapján kérjük a Testvéreket, hogy a
 5. járványhelyzet miatt az istentiszteleteken viseljenek maszkot!
 6. December 4-én (szombaton) 18 órakor az Első Lépés Zenekar adventi koncertjével folytatódik a “Több mint 200” programsorozatunk a Nagytemplomban. A belépés díjtalan, szeretettel várunk mindenkit!
 7. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát gyülekezeti tagjaink számára. Aki szívesen fogadna látogatást, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: nagytemplom@reformatus.hu).
 8. December 5-én (advent második vasárnapján) 18 órától zenés áhítatot tartunk. Esterházy Pál: Harmonia Caelestis című zeneművét előadják a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának ének szakos és hangszeres hallgatói. Orgonán közreműködik Csorba Gergő, vezényel Bolyky Zoltán. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 9. Idén karácsonyra is szeretnénk tartós élelmiszer csomagokkal segíteni gyülekezetünk rászoruló tagjait. Szeretettel várjuk erre a célra pénzbeli adományaikat az alábbi bankszámlaszámra: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség 11738008-20080437.
 10. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.

 

Gyülekezetünk imatémái:

– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért, orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

Gyülekezetünk kiscsoportos alkalmai

 

Hétfő:

18:00 Bibliaiskola (vezérige:

Mk 6,14–29)

 

Szerda:

10:00 Édesanya-gyermek klub

10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra

18:30 Házi csoport

 

Csütörtök:

10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola

14:15 Konfirmációi felkészítés

19:00 Egyetemisták köre

19:00 Felnőttként konfirmáltak köre

19:00 Kőszikla bibliakör (hónap 2. és 4. csütörtökén)

 

Péntek:

15:15 Konfirmációi felkészítés

17:00 Ifjúsági bibliakörök

 

 

Szombat:

Középkorúak bibliakörének következő alkalma december 4-én 17 órakor kezdődik a Gyülekezeti Teremben.

 

A 30+osok bibliakörének következő alkalmára december 4-én 17 órától kerül sor a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

 

A Női Kör következő alkalmát december 18-án 17 órától tartjuk a Leány utcai Gyülekezeti Központban.

 

Ifjú Házasok Körének következő alkalmát január 22-én 17 órakor tartjuk.