Istentisztelet 2021. december 12. 10 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN

Igehirdető: Dr. Fekete Károly

 

Advent harmadik vasárnapja

Advent 3. vasárnapján az óegyházi perikóparend szerint az episztolai ige az 1Kor 4,1–5, az evangélium pedig Mt 11,2–10 (Keresztelő János börtönből feltett kérdése). A vasárnap mondanivalójának középpontjában az útkészítés áll: „Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! …  Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik.” (Ézs 40,3.10) Míg advent első két vasárnapján a gyermekként megszületett és az idők végén visszatérő Jézusra tekintünk, a harmadik vasárnap elsősorban az útegyengető Keresztelő Jánosra figyelünk.

 

Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 126

Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza.

 

Az istentisztelet rendje

 1. Orgonajáték
 2. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
 3. Fennálló ének: 202:1 (régi Énekeskönyv: 164:1)
 4. Versmondás: Füle Lajos: Egyedül Övé a dicsőség Csikos Sándor színművész
 5. Főének: 392:1–4 (régi Énekeskönyv: 305:1–4)

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre!

 1. Előfohász
 2. Igeolvasás: Jel 21,1–7 Nagyné Mudra Mónika gyülekezeti tag
 3. Imádság Nagy Zsolt presbiter
 4. Zeneszám: Eszterházy: O, quam dulcis es Tarnóc Daisy és Csorba Gergő
 5. Igehirdetés: Zsolt 126 Fekete Károly püspök- lelkipásztor
 6. Zeneszám: Eszterházy: Ave, dulcis Virgo Csörgő Luca és Csorba Gergő
 7. Imádság, Úri ima
 8. Áldás
 9. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
 10. Záróének: 206:1.4 (régi Énekeskönyv: 266:1.4)

Orgonál: Csorba Gergő kántor

 

Szeretteink, akik a keresztség sákramentumában részesültek

Ma Tatár Kincső részesült a keresztség sákramentumában.

Szeretteink, akiktől elbúcsúztunk

Az elmúlt héten eltemettük Fésűs Jánosné Bucsai Éva 88 évet élt és Szabó Krisztina 50 évet élt testvéreinket.

Jézus mondja: “Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

Emlékharang

A Rákóczi harang december 7-én 11:00-kor Denke Gergely református lelkész születésének 100. évfordulója alkalmából szólalt meg, akinek Balatonszárszón a Református Központban egy róla elnevezett terem is őrzi emlékét.

Hirdetések

 1. Megvásárolható a kijáratnál: A 2022-es évi Bibliaolvasó Kalauz, Virágh Sándor: Az éltető alkotás című kötete, illetve az Immánuel Otthon és Iskola életéről szóló jubileumi kiadás “Harminc év harminc áldása” címmel.
 2. Szeretnénk megköszönni minden Kedves Adakozónak, aki adományával hozzájárult az idei karácsonyi tartós élelmiszercsomagok elkészítéséhez. Örömmel hirdetjük, hogy a tervezett 70 csomaghoz összegyűlt a szükséges pénzösszeg. A csomagok osztásához is kérjük a Testvérek segítségét, december 19-én innen a templomból lehet az adott címre elvinni csomagokat a kedvezményezettek részére.
 3. Szeretettel hirdetjük a beteglátogatás szolgálatát gyülekezeti tagjaink számára. Aki szívesen fogadna látogatást, jelezze számunkra elérhetőségeinken (52/614-160; email: diakonia.nagytemplom@reformatus.hu).
 4. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője meleg ruha, illetve takaró és ágynemű felajánlásokat fogad a Péterfia utca 40 szám alatt. Kérjük a Testvéreket, hogy aki hajléktalan embereket szeretne készpénzzel támogatni, adományát a rászorulók perselyébe helyezze el. Perselyes adományunkkal Egyházközségünk hajléktalan misszióját is támogatjuk.
 5. Hirdetjük kedves gyülekezeti tagjainknak, hogy a kijáratnál átvehetik karácsonyi körlevelüket.
 6. Presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy gyülekezetünk úrvacsorai rendjében, a jövőben a kisméretű papírpoharakat le szeretnénk cserélni. Olyan fém kelyhek beszerzését támogatjuk, melyek szebbek és méltóbbak a sákramentumunk kiszolgáltatásához. Hála Istennek, gyülekezetünk nagyszámú és ünnepi úrvacsorák alkalmával, a három istentiszteleten, mintegy 600-800 tagunk is él az úrvacsora lehetőségével. Ennek eredményeként 800 kelyhet szükséges vásárolnunk, melyeknek darabja 5000 forintba kerül. A kelyhek megvásárlásához szükséges anyagi forrást (a mintegy 4 millió forintot) közadakozás formájában szeretnénk előteremteni. Kérjük a testvéreket, hogy mindenki, anyagi lehetőségeihez mérten, segítsen ennek a tervnek a megvalósításában és úrvacsoravételünk megújításában!

HÉTKÖZI ALKALMAINK (XII.13-XII.18)

MIKOR? MI? HOL?
Hétfő 18:00 Bibliaiskola (Vezérige: Mk 6,45–56) GYT
Szerda 10:00 Édesanya-gyermek klub GYK
Szerda 10:00 Nyitott Ajtó bibliaóra NYSZK
Szerda 18:30 Házi csoport GYK
Csütörtök 10:00 Nyitott Ajtó bibliaiskola NYSZK
Csütörtök 14:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Csütörtök 19:00 Egyetemisták köre GYK
Péntek 15:15 Gyermek konfirmációi felkészítés GYK
Péntek 17:00 Ifis csoportok GYK
Szombat 17:00 Női kör GYK

 

GYT = Gyülekezeti terem; GYK = Gyülekezeti Központ; NYSZK = Nyitott Ajtó Szociális Központ

 

Imádkozzunk beteg testvéreinkért, a bibliakörökért, gyülekezetünk megújulásáért, orvosokért, ápolókért, szociális területen dolgozókért. Minden vasárnap imaközösséget tartunk az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

 

A következő vasárnap igehirdetői:

8:00: Molnár Szabolcs; 10:00: Oláh István; 18:00: Dancsó Zoltán