„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd

 – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

Máté 1, 23

Szeretett Testvérek!

 

Gyakori találgatások témája, hogy fehér vagy fekete lesz a karácsonyunk. Azért van ez így, mert fontos számunkra, hogy az ünnep a lehető legtökéletesebb legyen: karácsonyfával, fényekkel, édességgel, ajándékokkal, zenével és természetesen havas, fehér tájjal. Ezek a mi gondolatainkban együtt adják meg az ünnep teljességét. Az első karácsonykor egyik – számunkra fontos – karácsonyi feltétel sem teljesült. Az első karácsonykor nem ez volt a téma. De téma volt a népszámláláspolitikai hatása, téma volt a római uralom alatt élő Palesztina helyzete és Heródes király elnyomó rendszere. Mária és József környezetében akkor ezek a beszédtémák hangozhattak el. Nekik azonban fontosabb dolguk volt: szállást kellett keresni Betlehemben. Végül egy istállóban született meg az a gyermek, aki a mi szabadulásunk és örömünk. Akinek neve azt jelenti: Velünk az Isten!

Ott, a betlehemi jászolnál megtörtént a csoda. Már nem a külső,lehangoló körülményekvoltak lényegesek, hanem a megszületett gyermek öröme töltötte el Máriát és Józsefet. Ez az öröm töltötte el mindazokat, akik megjelentek a jászolnál: a bölcseket és pásztorokat, akiket a csillag és az angyali szó igazított útba. Hiába szerepel annyi külső bonyodalom akarácsonyi történetben, itt csak Ő a lényeg, az Egyszülött Fiú.

2021 karácsonya felé tartunk. Készülődünk szívünkben, lelkünkben, szép ünnepre vágyunk, mert túl soknegatív helyzetben volt már részünk az elmúlthónapokban. Voltak veszteségeink, lelki útkereséseink, bonyodalmaink. Vannak állandó beszédtémáink a világ történéseiről. Isten most, ezenkörülmények között is elhozza számunkra az ünnepet. A karácsonyi gyermek ma is üzen nekünk: veletek vagyok! Szükségünk van a felszabadító,megtisztító örömre. Szükségünk van Istenre és az egymásra találás csodájára. Nincs garancia a fehér karácsonyra, és sokminden egyéb is bizonytalan, de karácsony csöndjére, melegére számíthatunk. Ez Isten ajándéka. Melegséggel tölti el a kihűlő szíveket, enyhíti minden fájdalmunkat, kiutat mutat életünk kesze-kusza helyzeteiből. Ehhez egy valamire van szükségünk: akarjunk Vele lenni és találkozni, mert abban biztosak lehetünk, hogy Jézus ezen a karácsonyon is velünk akar lenni.Engedd, hogy az isteni gyermek beköltözzön hozzád, hogy szeretet legyen ott, ahol gyűlölet van, béke legyen, ahol békétlenség dúl, megbocsátás, ahol egymás kemény ítélete van jelen. Isten most is ajándékoz: boldog karácsonyt ad, amelynek középpontjában Jézus Krisztus van. Így lesz szép karácsonyunk!

Keresztyén életünk örömteli ünnepén dicsérjük együtt Istent a karácsony csodájáért, éljük meg Vele és egymással a közösséget itt a gyülekezetben, és részesüljünk együtt az úrvacsorában, hogy az a titokzatos és áldott összekapcsolódás a mi Urunkkal megtörténjen!

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott ünnepet minden testvérünknek!

 

2021 adventjében