Istentisztelet 2021.08.08. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 08.
Az igehirdetés alapigéje: „Nábót így felelt Ahábnak: Az ÚR őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” (IKir 21,3)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 274:1
4. Főének: 80:1,3,11
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kir 21,1–16
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 174
9. Igehirdetés: 1Kir 21,3 Beszterczey András lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 512:2
11. Imádság, Úri ima
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záró ének: 346: 1–5
15. Áldás

________________________________________
Orgona: Kun Rajmund – kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Paczári-Pongor Melinda, 10:00 – Káposztás Gábor, 18:00 – Püski Gábor________________________________________
Hirdetések:
1. A ma napon Adamkó Zsanna, Buzai Szofia, Fónyad Jázmin, Kiss Zalán, Kovács Bence Csaba, Lakatos Károly, Lakatos Vivien, Sarvajcz Nimród Soma, Szegedi Szofi, Szűrös Gábor, Tuza Sára és Túri Nimród gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Kovács Gábor és Lázár Eszter, Szendrey Zoltán és Madár Petra, Pató Sándor és Lakatos Anna.
3. Az elmúlt héten eltemettük Szabó Sándorné Győri Margit 89 évet élt, Katona Lászlóné Szabó Katalin 82 évet élt és Nyíriné Virág Julianna 66 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
________________________________________
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának az elmúlt héten hozott közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.
2. 2021. augusztus 15-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a gyermekek konfirmációjára. Ezen az alkalmon búcsúzunk el Káposztás Gábor beosztott lelkipásztortól, megköszönve szolgálatát.
3. 2021. augusztus 17-én 18 órakor ünnepi liturgiára kerül sor a Nagytemplomban II. János Pál Pápa 30 évvel ezelőtti debreceni látogatása alkalmából.
4. 2021. augusztus 22-én az újkenyérért való hálaadás alkalmából megterítjük az Úrasztalát.
5. 2021. augusztus 28-án (szombaton) Évkezdő Családi Napot tartunk a Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolában. Regisztrálni a honlapon lehet, a részvétel ingyenes.
6. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben. Regisztrálni szeptember 7-ig lehet gyülekezetünk honlapján. Részvételi díj felnőttek részére 500 forint, gyermekek számára 300 forint, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy banki átutalással (bankszámlaszám: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 11738008-20080437) lehet befizetni.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévét betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra, melyre szeptember 18-án 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________