Istentisztelet 2021.08.15. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 15.
Az igehirdetés alapigéje: „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” (1Tim 4,12)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 167:1
3. Főének: 471:1,3–4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Péld 2,1–10 Nagy Judit Anna konfirmandus
6. Imádság Dandé Sára Zita konfirmandus
7. Igehirdetés előtti ének: 154
8. Igehirdetés: 1Tim 4,12 Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 25:2
10. Imádság, Úri ima
11. Konfirmáció előtti ének: 463:1
12. Konfirmáció
13. Köszöntések Ember Sándor főgondnok
Dr. Hadházi Dávid presbiter
14. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
15. Záró ének: 434:1–4
16. Áldás

________________________________________
Orgona: Vad Péter – tanár-karnagy

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Beszterczey András, 10:00 – Szász Anna, 18:00 – Molnár Szabolcs
________________________________________
Hirdetések:
1. A ma napon Bákonyi Milla részesült a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Hodosi Gábor és Bundik Dóza Szabina, Izsó József és Szabó Atala, Juhász Roland és Flóra Edit, Sárosi Márk és Szabó Emese, Vityi Róbert és Hamar Bettina.
3. Az elmúlt héten eltemettük Balogh István 80 évet élt és Kilyén Erzsébet 71 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
4. A Rákóczi harang id. Vántsa Zoltán és felesége, Gáspár Valéria emlékét hirdeti az istentisztelet után.
________________________________________
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.
2. 2021. augusztus 17-én (kedden) 18 órakor ünnepi liturgiára kerül sor a Nagytemplomban II. János Pál Pápa 30 évvel ezelőtti debreceni látogatása alkalmából.
3. 2021. augusztus 21-én (szombaton) 7 órától 11 óráig Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2 szám belső udvarán.
4. 2021. augusztus 22-én az újkenyérért való hálaadás alkalmából megterítjük az Úrasztalát.
5. 2021. augusztus 28-án (szombaton) Évkezdő Családi Napot tartunk a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Regisztrálni a honlapon lehet, a részvétel ingyenes.
6. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben. Regisztrálni szeptember 7-ig lehet gyülekezetünk honlapján. Részvételi díj felnőttek részére 500 forint, gyermekek számára 300 forint, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy banki átutalással (bankszámlaszám: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 11738008-20080437) lehet befizetni.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévét betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra, melyre szeptember 18-án 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a konfirmált ifjakért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________