Istentisztelet 2021.08.22. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 22.

Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket.” (Mk 11,20–26)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Paczári-Pongor Melinda segédlelkész
2. Fennálló ének: 65:1
3. Főének: 479:1–4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 11,12–26
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 475:1
8. Igehirdetés: Mk 11,20–26 Szász Anna beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 270:5
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435:1–2 Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
12.Úrvacsora (úrvacsorai énekek: 458–462)
13. Hirdetések
14. Záró ének: 484:1–3
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Kubinyiné Mikó Ágnes, 10:00 – Derencsényi István, 18:00 – Dancsó Zoltán________________________________________
Hirdetések:
1. A ma napon Hornyik Milán, Horváth Emili, Lukács Levente, Márton Zorka, Nyakó Liza, Peleskey Zsófia és Rácsai Zsolt Levente részesült a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Holb Gergő és Nábrádi Zsófia Ildikó, Nagy Péter és Mészáros Éva Cintia.
3. Az elmúlt héten eltemettük Gara Zsigmond 86 évet élt és Sarkadi Lajos 59 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
4. A Rákóczi harang az istentiszteletet követően Orosi Lajos és Sarkadi Lajos, 14.00 órától Gara Zsigmond emlékét hirdeti. ________________________________________
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.
2. Az úrvacsorai jegyeket egyik konfirmandusunk magát megnevezni nem kívánó családja ajánlotta fel.
3. 2021. augusztus 28-án (szombaton) Évkezdő Családi Napot tartunk a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában kisgyermekes és kisiskolás családok részére.
– Regisztrálni a honlapon lehet augusztus 25-ig, a részvétel ingyenes.
– Előadást tart Sajtos Szilárd tábori lelkész „Tékozló fiúk, tékozló apák” címmel, továbbá kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal és ügyességi játékokkal várjuk a résztvevőket.
4. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét “Több mint 200” pályázatunk soron következő eseményeire:
– 2021. szeptember 4-én, szombaton, 10-18 óra között az Emlékkertbe hívjuk a családokat. Délelőtt közös alkotásra, délután mesterség bemutatókra, kézműves játszóházakba várjuk a résztvevőket “Több mint 200 közös pillanat” címet viselő rendezvényünkön. Kiderül, mi az a kálvinista mennyország, az ünnepi köszöntők és közös koccintás után pedig megkóstoljuk a Nagytemplom tortáját is.
– Tehetséges vers- és prózamondó nyugdíjasok jelentkezését várjuk az idősek világnapján, október 1-jén, megrendezésre kerülő “Több mint 200 szó” címet viselő irodalmi versenyünkre.
Jelentkezési lap és a programokról részletes tájékoztató található honlapunkon.
5. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a vekeri-tavi Dorcas Center & Campingben.
– Regisztrálni szeptember 7-ig lehet gyülekezetünk honlapján. Részvételi díj felnőttek részére 500 forint, gyermekek számára (6–14 évesek) 300 forint, 6 éven aluliak számára ingyenes, melyet a Lelkészi Hivatalban vagy banki átutalással (bankszámlaszám: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, 11738008-20080437) lehet befizetni.
– A nap programjai 10-15 óráig tartanak, az áhítatot Beszterczey András lelkipásztor tartja.
– A busszal indulókat 8.30-ra várjuk a Kölcsey Központ előtti buszmegállóba. A buszok visszaindulása 15.00 órakor lesz.
6. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációra való felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévét betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra. A beiratkozásra szeptember 18-án (szombaton) 9.00 órakor kerül sor a Nagytemplomban.
7. 2021. október 3-án (vasárnap) 15.00 órakor kerül sor ünnepi istentisztelet keretében Beszterczey András lelkipásztor testvérünk beiktatására, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a konfirmált ifjakért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)