Istentisztelet 2021.08.01. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 1.
Az igehirdetés alapigéje: „Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek:Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje.
Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok.” (1Kir 17,17-18.23-24;Jn 6,26)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 485: 1, 3
3. Keresztelés
4. Főének: 319: 1-6
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe összevont gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász Beszterczey András lelkipásztor
6. Igeolvasás: 1Kir 17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 171
9. Igehirdetés: 1Kir 17,17-18.23-24;Jn 6,26Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 350: 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 264: 1-5

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Oláh István
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Bálega János, Szegvölgyi Anna, Pósán Luca, Pósán Antónia Emma gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Kálmán László és Kálmánné Benk Erika, Arnóczki Patrik és Szűcs Éva.
3. Az elmúlt héten eltemettük Kiss Sándor 83 évet élt és Kovács Dániel 17 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
4. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Szálkay András és Szálkay Andrásné Győrffy Judit emlékére szólal meg.
________________________________________
1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának az elmúlt héten hozott közleménye alapján maszk nélkül is látogathatók a református istentiszteletek és egyházi rendezvények.
2. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. A zenei szolgálatot Kiss Zoltán nyíregyházi orgonaművész végzi.
3. 2021. augusztus 15-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a gyermekek konfirmációjára. Ezen az alkalmon búcsúzunk el Káposztás Gábor beosztott lelkipásztortól, megköszönve szolgálatát, aki a Budai Gyülekezetben folytatja tovább lelkészi szolgálatát.
4. Augusztus 22-én az újkenyérért való hálaadás alkalmából megterítjük az Úrasztalát.
5. 2021. augusztus 28-án (szombaton) Évkezdő Családi Napot tartunk a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.
6. 2021. szeptember 11-én (szombaton) Gyülekezeti Napot tartunk a Dorcas Center & Campingben, melyre jövő héttől lehet regisztrálni a honlapon.
7. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra, melyre szeptember 18-án 9 órakor kerül sor a Nagytemplomban.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a táborok áldásaiért, gyülekezetünk megújulásáért és a járványt követő újrakezdésért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________