Istentisztelet 2021.05.30. 10 óra – Gimnáziumi nap

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 30. Gimnáziumi nap

Az igehirdetés alapigéje: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” (Róma 8, 18-21)

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Oláh István elnök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 66: 1
3. Főének: 450: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Róma 8, 5-17 Felszeghy Luca 9. D.
6. Imádság Veres Dorottya 9.D.
7. Igehirdetés előtti ének: Isten nevét dicsérem
8. Igehirdetés: Róma 8, 18-21 Berényiné Csinády Melinda lelkész-vallástanár
9. Igehirdetés utáni ének: Erőt adsz minden helyzetben
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Beszámoló a gimnázium életéről Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő 14. Záró ének: 274: 1, 4
15. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Püski Gábor
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Erdei Béla és Tóth Jolán, Balogh József és Bodnár Fruzsina, Fejes Ádám és Körtvélyessy Dóra, Nikolaos Papadapoulos és Major Brigitta.

2. Az elmúlt héten eltemettük Tóth József 92 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

3. A Rákóczi-harang:
– május 25-én délelőtt 9 órakor Bézi Andrea halálának 10. évfordulóját hirdette;
– istentisztelet után Debreczeni Pálné halálának 25. évfordulójára szólal meg.
________________________________________

1. 2021. június 5-én 17 órakor Középkorúak bibliaóráját tartunk a Gyülekezeti teremben.

2. 2021. június 6-án Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.

3. A Tiszántúli Református Egyházkerület csatlakozott a Magyarországi Ökumenikus Tanács és a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia felhívásához, melynek értelmében 2021. június 6-án, a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten emlékezünk meg a vírusjárvány áldozatairól és adjunk hálát megtartott életünkért.

4. A június 6-i istentiszteletek perselypénzét felajánljuk a Regőczi Isván Alapítvány részére, melynek célja, hogy hosszú távú gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket.

5. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.

6. Egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományából a Diakóniai Bizottság tábort szervez. A tábor július 2-4. között lesz megtartva Berekfürdőn. Az Agapé táborba a Diakóniai Bizottság olyan gyülekezeti tagokat hívott meg, akiket a gyülekezet szeretetközössége a speciális élethelyzetükből adódóan, odafigyeléssel, odahajlással, szeretettel kíván körbevenni.

7. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül!

8. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

9. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________