2021.06.06. 10 óra Istentisztelet

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.június 6.

Az igehirdetés alapigéje: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, Uram! Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre! Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el.” (Zsolt 119, 105-110)

Az istentisztelet rendje:

1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90: 1
3. Visszatekintés: Az élő Jézust magasztalom Dr. Nagy Alíz presbiter
3. Főének: 226: 1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermekistentiszteletre!
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 62, 1-13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 151
8. Igehirdetés: Zsolt 119, 105-110 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni orgonamű
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István elnök-lelkipásztor
12. Ima áldásért Dr. Bodó Sára rektorhelyettes DRHE
12. Záró ének: 462: 1-3
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Beszterczey András, 18:00 – Káposztás Gábor________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Fekete Dániel és Szabó Szabina.
2. Az elmúlt héten eltemettük Kaisz Géza Jenőné (Király Erzsébet Ildikó) 65 évet élt, Katona Sándorné (Szabó Mária) 65 évet élt, Kozák Józsefné (Bodó Erzsébet) 87 évet élt, Nagy Árpád Miklós 63 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)
3. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Dr. Lenkey Béla halálának 5. évfordulóját hirdeti. Ezután Nagy Árpád emlékére szólal meg.
________________________________________

1. A TTRE Közgyűlése 2021. május 21-én azt a határozatot hozta, hogy a június 6-i istentiszteletek perselypénzét felajánlja a Regőczi István Alapítvány részére, amely azzal a céllal jött létre, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket.

2. 2021. június 13-án Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.

3. Június 19-én (szombaton) 10 órától tartjuk hivatalos ünnepi átadását a megújult Leány utcai Gyülekezeti Központunknak. Az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait.

4. Június 19-én (szombaton) reggel 7 órától 11 óráig újra Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2. belső udvarán.

5. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül!

6. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

7. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)