Istentisztelet 2021.05.24. Pünkösd II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 24. Pünkösd II. napja
Az igehirdetés témája: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”

Az igehirdetés alapigéje: „.Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8,14-17)

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 189
3. Főének: 463: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2, 14-41
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 370: 1
8. Igehirdetés: Róma 8,14-17 Oláh István elnök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 372: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 375: 1-2, 7
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

1. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.

2. Május 29-én (szombaton) 9 órától szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait a megújult Leány utcai Gyülekezeti Központ közös takarítására. Minden korosztályt szeretettel várunk, aki úgy érzi, részt tud venni a fizikai munkában, ami magába foglal súrolást, ablakmosást, kert- és udvarrendezést. Ebédet biztosítunk az önkéntes segítők számára.
Jelentkezni lehet az istentisztelet után a kijáratoknál, vagy csütörtökig a Lelkészi Hivatal elérhetőségein.

3. Egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományából a Diakóniai Bizottság tábort szervez. A tábor július 2-4. között lesz megtartva Berekfürdőn. Az Agapé táborba a Diakóniai Bizottság olyan gyülekezeti tagokat hívott meg, akiket a gyülekezet szeretetközössége a speciális élethelyzetükből adódóan, odafigyeléssel, odahajlással, szeretettel kíván körbevenni.

4. Ma este ünnepzáró istentiszteletet tartunk 18 órakor a Nagytemplomban.

5. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül!

6. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

7. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó az érvényben lévő jogszabályok szerint újra várja vendégeit kávézásra és könyvvásárlásra.

8. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)