Istentisztelet 2021.05.23. Pünkösd I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 23. Pünkösd I. napja

Az igehirdetés alapigéje: „Az utolsó napokba, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2,17-18)

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Oláh István elnök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 188
3. Főének: 234: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2, 1-21
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti kórusmű: Saint-Saens: Tollite hostias
8. Igehirdetés: Apcsel 2, 17-18 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni zongoramű: L. v. Beethoven: cisz-moll Szonáta, 1. tétel
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435: 1
12.Úrvacsora, ágendázik: Püski Gábor beosztott lelkipásztor
Úrvacsora alatt: Vad Péter: A pünkösdnek jeles napján 459-464
13. Hirdetések
14. Záró ének: 376: 1-3
15. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor
A Kórus énekét egy korábbi felvételről hallhattuk.

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Oláh István, 10:00 – Berényiné Csinády Melinda, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________

Hirdetések:
1. A mai napon Sáfár Dóra, Simon Mira, Orosz Áron és Molnár Balázs gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre gyülekezetünkben Morvai Attila Rudolf és Szűcs Enikő, Nagy Szabolcs és Nagy Nikolett.

3. Az elmúlt héten eltemettük Juhász Andrásné Molnár Erzsébet 95 évet élt, Jakab József Tamásné Kiss Krisztina 83 évet élt, Tóth János 57 évet élt, Orosz István Ábel 72 évet élt és Bökönyi Csaba József 83 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn14,19)

4. A Rákóczi-harang:
– május 20-án délután 3 órakor Dr. Lévay Botond halálának 13. évfordulóját hirdette;
– május 21-én délután fél 4-kor Gondos Miklósné emlékét hirdette;
– május 22-én délután 1 órakor Dékán Elek református lelkipásztor és felesége Bertók Sára emlékére szólalt meg;
– istentisztelet után Mohácsi Gyula Károly halálának évfordulóját hirdeti, majd Tóth János emlékére szólal meg.
________________________________________

1. Az úrvacsorai jegyeket Dr. Vántsa Zoltán és felesége adományozta az Úrasztalára.

2. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható. Ugyanitt a Gyülekezeti élet pünkösdi száma is átvehető.

3. Május 29-én (szombaton) 9 órától szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait a megújult Leány utcai Gyülekezeti Központ közös takarítására. Minden korosztályt szeretettel várunk, aki úgy érzi, részt tud venni a fizikai munkában, ami magába foglal súrolást, ablakmosást, kert- és udvarrendezést. Ebédet biztosítunk az önkéntes segítők számára.
Jelentkezni lehet az istentisztelet után a kijáratoknál, vagy csütörtökig a Lelkészi Hivatal elérhetőségein.

4. Egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományából a Diakóniai Bizottság tábort szervez. A tábor július 2-4. között lesz megtartva Berekfürdőn. Az Agapé táborba a Diakóniai Bizottság olyan gyülekezeti tagokat hívott meg, akiket a gyülekezet szeretetközössége a speciális élethelyzetükből adódóan, odafigyeléssel, odahajlással, szeretettel kíván körbevenni.

5. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül!

6. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.

7. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó az érvényben lévő jogszabályok szerint újra várja vendégeit kávézásra és könyvvásárlásra.

8. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

9. A Debrecen Televízió a mai napig közvetítette az istentiszteleti alkalmakat.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)

Pünkösdi istentiszteleti rend:

2021.05.24. Pünkösd II. napja

08:00 – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
10:00 – Oláh István elnök-lelkipásztor
18:00 – Papp Imola segédlelkész