Istentisztelet 2021.05.02. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 2.

Az igehirdetés alapigéje: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok.
Keljetek fel, menjünk el innen!” (János 14, 26. 28a. 31b.)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 370: 1
3. Gyermekek Anyák napi köszöntése
4. Főének: 234: 1-2
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermekistentiszteletre!
5. Előfohász
6. Igeolvasás: János 14, 25-31
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 241: 3
9. Igehirdetés: János 14, 26. 28a. 31b. Beszterczey András lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 210: 7
11. Imádság, Úri ima
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. Záró ének: 200: 1-2
14. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 08:00 – Papp Imola, 10:00 – Hadházi Tamás 18:00 – Káposztás Gábor________________________________________
Hirdetések:
1. A Rákóczi-harang:
– május 1-én, szombaton 9 órakor Dusa Erika Juliánna emlékét hirdette.
– istentisztelet után Cosma István emlékére szólal meg.
________________________________________

1. Május 9-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten lelkészválasztást tartunk. Kérjük a Testvéreket, hogy vegyenek részt az istentiszteleten, és szavazatukkal járuljanak hozzá az egyházközség jövőbeni életéhez. Választásra azok jogosultak, akik legalább egy éve hivatalosan is bejegyzett tagjai a gyülekezetnek.
Kérjük a Testvéreket, hogy időben érkezzenek az alkalomra, és a járványhelyzetre való tekintettel hozzanak magukkal saját tollat az aláíráshoz. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

2. Ma az istentiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk.

3. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy május 20-ig van lehetőség a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására. Ez a támogatási forma nem igényel plusz anyagi ráfordítást, csupán néhány perc figyelmet, azonban nagy segítséget jelent a Nagytemplomi Gyülekezet Alapítványai számára. Kérjük a Testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával lehetőség szerint segítsék a Debreceni Nagytemplomért Alapítvány, az Immánuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány vagy a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány munkáját. Az Alapítványaink adószámai megtalálhatóak a gyülekezet honlapján. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

4. Szeretnénk a gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlani az Országos Vérellátó Központ felhívását, miszerint a járvány elleni védekezéshez nagyban hozzájárulhatunk véradással, vagy aki már átesett a koronavírus fertőzésen, az vérplazma adásával is segítheti a védekezést. Kérjük, aki teheti, segítse az egészségügy munkáját, és jelentkezzen a Bem téren található Vérellátó Központban!

5. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

6. Gyülekezetünkben a 2021-es évet a Kihívások éveként hirdettük meg. Biztatjuk a Testvéreket, hogy látogassanak el a https://www.nagytemplom.hu/kihivasok/ oldalra, és válasszanak egy-egy kihívást a javasolt önkéntes feladatok közül! Az oldalon számos egyéni ötletet találhatnak, melyet otthoni csendességükben is teljesíthetnek, de azon is lehet előre gondolkodni, hogy mivel szeretnék elősegíteni a későbbiekben a gyülekezeti élet újraindulását.

7. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón a SDG Konferenciaközpontban, melyre már lehet regisztrálni a honlapon.
8. 2021. augusztus 2-6. közötti bánki Napközis hittan táborunk betelt, ezért a jelentkezés lezárult.
9. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.

Alkalmaink:
– május 10-től indulnak újra személyes találkozással a Bibliakörök.
– május 17-én este 6 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma.
– május 22-én délután 5 órakor evangelizáció, Újrakezdés címmel.

________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)