Kedves Testvérek!

Gyülekezetünk Presbitériuma 2021. január 17-i ülésén úgy határozott, hogy a megüresedett lelkészi állás betöltésére Nagytiszteletű Beszterczey Andrást hívja meg. A járványhelyzet miatt többször is új dátumot kellett kitűznünk, de végre megérkeztünk, és 2021. május 9-én (vasárnap) 10 órakor lelkészválasztást tartunk a Nagytemplomban!

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy vegyenek részt a választási folyamatban, és szavazatukkal járuljanak hozzá egyházközségünk jövőbeni fejlődéséhez, épüléséhez!

Kérjük, érkezzenek időben az istentiszteletre (a bejáratoknál 9:30-tól kezdődik a regisztráció), és a járványhelyzetre való tekintettel lehetőség szerint hozzanak magukkal saját tollat.

Hordozzuk imádságban a lelkészválasztást, és találkozzunk vasárnap személyesen!


ISMERJÉK MEG BESZTERCZEY ANDRÁS NAGYTISZTELETŰ URAT!
1971. augusztus 8-án születtem Berettyóújfaluban. Édesapám (Beszterczey András) akkor már a Körösnagyharsányi Református Egyházközség lelkésze, édesanyám (Kecskés Ilona) pedig a helyi általános iskola matematika-fizika szakos tanára volt. Egyetlen testvéremmel, öcsémmel itt kezdtük „földi” életünket.

Középiskolai tanulmányaimat Békésen végeztem, a helyi, akkor még Fehér Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Innen nyertem felvételt a Debreceni Theológiai Akadémiára, ahol 1996-ban kaptam meg a lelkészi oklevelemet.

Szolgálatomat Kuncsorbán helyettes lelkészként, Túrkevén pedig vallásoktató lelkészként kezdtem. Elvégeztem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolát, ahol 1999-ben kaptam diplomát. Mindkét egyházközségben az oktató-nevelő munka mellett folyamatosan kivettem a részem a gyülekezeti szolgálatokból. Ifjúsági csoportokat szerveztem és vezettem, istentiszteleti alkalmakat tartottam és ha kellett, kántori szolgálatot végeztem.

2000-ben meghívtak a gyulai Magvető Református Általános Iskolába intézményi lelkésznek és vallástanárnak. Az iskolai szolgálatom mellett aktívan részt vettem a gyülekezeti munkában. Ezekben az években szereztem középiskolai vallástanári diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

2003 augusztusában a Mezőtúri Református Egyházközség meghívott a megüresedett második lelkészi állására, ezt elfogadva, beiktatott lelkipásztorként szolgátam a gyülekezetben. A gyülekezeti munka mellett kiemelt feladatom volt az iskolai hitoktatás szervezése, végzése, valamint 2004-től az akkor épülő idősek otthona szakmai koncepciójának elkészítése és később a vezetése.

Nagy váltás volt az életemben, amikor 2007 nyarán Budapestre költöztünk, és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon vezetője lettem. 2013-ban szereztem szociálgerontológusi oklevelet a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. 2014-től a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodáját is vezetem és ezzel együtt az MRE Zsinat tanácskozási jogú tagja lettem.
Lelkészi szolgálatom, a kezdeti években, leginkább a szeretetotthonban megtartott igei alkalmak voltak, de az utóbbi 5 évben, a gyülekezetem akkori lelkészének kérésére (Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség), különösen aktívan is bekapcsolódtam a közösségünk életébe. Istentiszteleti alkalmakat tartok, házi-csoportot vezetek, nyári táborokat szerveztem és vezettem, a többgenerációs táborainkban csoport – és témavezető voltam, a gyülekezet általános iskolájának igazgató tanácsának is tagja vagyok.

Családi életem:
Többgenerációs lelkészcsaládból származom, de ezt azzal az alázattal írom le, hogy tudom, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mégis nagyon fontosnak tartom kimondani, hogy együtt „nőttem” a gyülekezetekkel, ahol nagyszüleim, szüleim szolgáltak.
1993-ban kötöttem házasságot Kustár Ágnessel, akit egy többgyermekes lelkészcsalád ajándékozott nekem. Feleségem szakvizsgázott, autizmus spektrum pedagógiája és oligofrén pedagógia szakos korai fejlesztő gyógypedagógus és jelenleg a Református EGYMI Budapesti Tagintézményének a vezetője.
Négy fiúval áldotta meg Isten közös életünket (András /25 éves/, Ádám /22 éves/, Dávid /18 éves/, Tamás /16 éves/), ketten a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói, ketten pedig a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium diákjai.