Istentisztelet 2021.04.02. Nagypéntek 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 2. Nagypéntek

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak, és siratták őt.”(Lukács 23, 26-27)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 130: 1-2
3. Előfohász Oláh István lelkipásztor
4. J. S. Bach: Te, drága Jézus, mi történt tevéled?
5. Keresztmeditáció Oláh István lelkipásztor
Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: Lukács 23, 26-27.32-47 Oláh István lelkipásztor
7. Imádság
8. Mendelssohn: Ária a Paulus c. oratóriumból
9. Igehirdetés: Lukács 23, 26-27 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 466: 1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. J. S. Bach: d-moll kettősverseny 2. tétel
13. Hirdetések
14. Záró ének: 295: 1-2
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő
Ének: Sas Nelli
Hegedű: Dénesi Csaba és Bogáti-Bokor Orsolya

1. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a húsvéti csomagra adakoztak, melyből 64 család kerül megajándékozásra.

2. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

3. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

4. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

5. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

6. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

7. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)________________________________________

Ünnepi istentiszteleti rend

Április 3. szombat – Nagyszombat: 18:00-Kubinyiné Mikó Ágnes

Április 4. vasárnap – Húsvét I. napja: 5:15-Hajnali úrvacsorás istentisztelet a fancsikai templomromnál
10:00-Oláh István (Úrvacsora)
18:00-Molnár Szabolcs (Úrvacsora)

Április 5. hétfő – Húsvét II. napja: 10:00-Káposztás Gábor
18:00-Papp Imola