Istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtök 18 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 1. Nagycsütörtök

Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.”(1Korinthus 11,23-26)
Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 229: 1
3. Főének: 438: 1, 5
4. Előfohász
5. Imádság
6. Igeolvasás: 1Korinthus 11, 23-26
7. Igehirdetés
8. Igehirdetés utáni ének: 443: 2
9. Úrvacsora
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 338: 1-4
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Ünnepi istentiszteletek:
Április 2. péntek – Nagypéntek: 10:00-Dr. Fekete Károly (Duna Tv)
18:00- Passió
Április 3. szombat – Nagyszombat: 18:00-Kubinyiné Mikó Ágnes
Április 4. vasárnap – Húsvét I. napja: 5:15-Hajnali úrvacsorás istentisztelet a fancsikai templomromnál
10:00-Oláh István (Úrvacsora)
18:00-Molnár Szabolcs (Úrvacsora)
Április 5. hétfő – Húsvét II. napja: 10:00-Káposztás Gábor;
18:00 . Papp Imola