Istentisztelet 2021.04.04. Húsvét I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 4. Húsvét I. napja
Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt.”(János 20,1-8)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 185
3. Főének: 356: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 20,1-18
6. Imádság
7. Vad Péter: Zengd Jézus nevét
8. Igehirdetés: János 20, 1-8 Oláh István lelkipásztor
9. Jarman: Feltámadt hős
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435: 1
11. Úrvacsora, ágendázik: Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Hirdetések
12. Záró ének: 288: 1-3
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti Kórus énekét egy korábbi felvételről hallhattuk.

Hirdetések:
1. A mai napon Varga Marcell Benett gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Rácz Lajosné Szigeti Katalin Ida 73 évet élt testvérünket.
________________________________________

1. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a húsvéti csomagra adakoztak, melyből 64 család került megajándékozásra.

2. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

3. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

4. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

5. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

6. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

7. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________

Ünnepi istentiszteleti rend

Április 5. hétfő – Húsvét II. napja: 10:00-Káposztás Gábor
18:00-Papp Imola