Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 5. Húsvét II. napja

Az igehirdetés alapigéje: „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték.”(Lukács 24, 28-31a)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 187
3. Főének: 348: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 24, 13-35
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 184: 1
8. Igehirdetés: Lukács 24, 28-31a Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 466: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 357: 1-3
13. Áldás
________________________________________
Vad Péter: tanár-karnagy

2. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a húsvéti csomagra adakoztak, melyből 64 család került megajándékozásra.

3. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06 52/614-160) vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

4. A járványhelyzet nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is megterheli közösségünk életét. Ebben a nehéz időszakban fontosnak tartjuk a lelki támogatást, ezért hirdetjük az online és telefonos lelkigondozás lehetőségét. Jelentkezni a Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban lehet telefonon (06 52/614-160) vagy e-mailen (nagytemplom@reformatus.hu)

5. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra Beszterczey András lelkipásztor testvérünket hívta meg. A választást május 9-re tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára május 2-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

6. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

7. 2021. augusztus 2-6. között Napközis hittan tábort tartunk Bánkon, melynek elkészült a regisztrációs felülete, jelentkezni pedig kizárólag a www.nagytemplom.hu oldalon lehet.

8. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________