Istentisztelet 2021.03.07. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. március 7.

Az igehirdetés alapigéje: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”
(2Tim 3, 14-17)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138: 1
3. Főének: 161: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jak 1,19-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 171
8. Igehirdetés: 2Tim 3,14-17 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 229: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 390: 1, 3-4
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. március 14.
Igehirdetők: 10:00 – Oláh István, 18:00 – Káposztás Gábor
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Buglyó Attila gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Koroknai Erzsébet 76 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
3. A Rákóczi-harang:
– március 4-én 14 órakor Hőgye Mihály halálának 1. évfordulóját hirdette.
-istentisztelet után Károlyi Zsigmond ny.református lelkipásztor halálának 3. évfordulója alkalmából szólal meg.
________________________________________

1. Egyházunk Zsinatának kérése alapján a romló járványügyi helyzetre való tekintettel gyülekezetünkben március 14-én és 21-én a 10 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleteket gyülekezeti jelenlét nélkül tartjuk, interneten keresztül közvetítjük. A 8 órakor kezdődő istentiszteleti alkalom elmarad. Személyes jelenléttel járó alkalmakat gyülekezetünkben március 26-ig nem tartunk. A Lelkészi Hivatal a korlátozás idején is nyitva tart, de kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges emailen (nagytemplom@reformatus.hu) vagy telefonon (06)52/614-160 vegyék fel a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal ügyintézés céljából.

2. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra nagytiszteletű Beszterczey András lelkipásztort hívta meg. Egyházi törvényeink szerint a választást megelőzően két vasárnap hirdetni kell a választásnak az időpontját, amelyet április 18-ra tűztünk ki. Nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára április 11-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

3. A március 22-ig meghirdetett szigorú korlátozó intézkedések miatt március 20-án az Egyháztáji vásár elmarad.

4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó március 8-22. között zárva tart.

5. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a legújabb önkéntes feladatok, melyeket a Kihívások évére hirdettünk meg. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

6. A húsvéti ünnepkörben szeretnénk újra tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy ezen a Húsvéton is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Pénzadományaikat kérjük, juttassák el személyesen a Lelkészi Hivatalba vagy átutalással a Nagytemplom számlaszámára.
A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a Lelkészi Hivatalban.

7. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

8. 2021. augusztus 2-6. között Hittan tábort tartunk Bánkon.

9. 2021. július 27-31. között idén is megszervezésre kerül a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, melynek ismét a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusa ad helyet.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a lelkészválasztásért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)________________________________________